Ј А В Н И П О З И В ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА И ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА

На основу члана 18. Закона о образовању одраслих („Службени гласник Републике Српске“, број 111/2021), члана 19. Статута ЈУ Машинске школе Приједор, Рјешења Завода за образовање одраслих РС број 07/5.1/604-211/18 од 04.10.2018. године, Рјешења Завода за образовање одраслих РС број 07/5.1/604-163/15 од 02.07.2015. године ЈУ Машинска школа Приједор, у оквиру пројекта „Градске мјере подршке запошљавању“ објављује:

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА И ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА

 

Програми оспособљавања се организују у оквиру пројекта „Градске мјере подршке запошљавању“ (у даљем тексту: Пројекат), који се реализује у оквиру реализације мјере креирање и извођење програма обуке и преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада предвиђене Буџетом Града Приједор. Пројекат реализује Развојна агенција града Приједора “ПРЕДА” у партнерству са Градом Приједором и ЈУ Машинска школа Приједор.

У оквиру пројекта, с циљем подршке запошљавању, планирано је оспособљавање за дефицитарна занимања у струци металопрерада / дрвопрерада/производња намјештаја. Примарна циљна група позива су лица са евиденције Завода за запошљавање РС – Биро Приједор (минимално 70% полазника од укупног броја), заинтересована за стицање квалификација и вјештина за запошљавање на радним мјестима – оператер на CNC машинама за обраду метала и оператер на CNC машинама за обраду дрвета.

У складу с тим, имплементатори Пројекта упућују Јавни позив лицима са пребивалиштем на подручја града Приједора, да се пријаве за похађање јавно важећих  програма оспособљавања: оператер на CNC машинама за обраду метала и оператер на CNC машинама за обраду дрвета.

Програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала изводи се у складу са Законом о образовању одраслих Републике Српске, односно јавно признатим програмом објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 88/17. Програм оспособљавања траје 240 часова, од чега 90 часова теоретске наставе и 150 часова практичне наставе.

Програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета изводи се у складу са Законом о образовању одраслих Републике Српске, односно јавно признатим програмом објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 18/14. Програм оспособљавања траје 140 часова, од чега 57 часа теоретске наставе и 83 часа практичне наставе.

Теоретска и практична обука ће се обављати у просторијама ЈУ Машинска школа Приједор и евентуално у локалним предузећима.

По успјешном завршетку програма стиче се увјерење о оспособљености које има снагу јавне исправе, уз подршку за запошљавања након успјешно завршеног програма.

Обуке ће бити БЕСПЛАТНЕ за све одабране полазнике (кроз пројекат се обезбјеђују средства за стручне предаваче, потребни материјал за рад, љекарска увјерења и осигурања од незгоде на практичном раду).

ОПШТИ УСЛОВИ

Полазник образовања одраслих уписује програм ако:

 • има навршених 18 година живота,
 • има завршену најмање средњу школу,
 • нема статус редовног ученика и студента,
 • има здравствене и психофизичке способности за рад,
 • предност при упису (али не и услов) имају лица која посједују радно искуство у сектору металопрераде / дрвопрераде/производње намјештаја.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Пријава за упис (попуњава се у школи)
 2. Диплома о завршеној школи:
 • за програм оператер на CNC машинама за обраду метала диплома о завршеној средњој школи (предност али не и услов имају лица која су стекла звање у струци металопрерада/машинска индустрија)
 • за програм оператера на CNC машинама за обраду дрвета диплома о завршеној средњој школи (предност, али не и услов имају лица која су стекла звање у струци дрвопрераде)
 1. Родни лист
 2. Увјерење о незапослености издано од стране Завода за запошљавање РС – Биро Приједор, не старије од датума објављивања Јавног позива или писмо подршке послодавца за запослена лица.

Напомена: Након извршеног одабира, примљени полазници ће бити у обавези да доставе љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад, чије ће трошкове издавања сносити пројекат “Градске мјере подршке запошљавању”.

 УПИСНИ РОК

Јавни позив остаје отворен 10 дана од дана објављивања у седмичним новинама „Козарски Вјесник“, односно до попуне планиране групе полазника.

 ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС

Једно лице се може пријавити за један програм оспособљавања. Сва лица која испуњавају услове Јавног позива достављају неопходна документа у ЈУ Машинска школа Приједор, улица Николе Пашића број 4  сваким радним даном од 09:00 до 13:00 часова за вријеме отвореног Јавног позива.

ОДАБИР ПОЛАЗНИКА

Одабир полазника за програме оспособљавања ће вршити комисија именована од стране директора ЈУ Машинска школа Приједор. Планирани број полазника је 12 по програму оспособљавања. Ако се на Јавни позив пријави више од 12 кандидата по програму, Комисија ће приликом избора, узимати у обзир степен испуњености услова у погледу предходног образовања.