ADRIA FOOTOURING: Sastanak i konferencija u Crnoj Gori

U periodu od 01/03.10.2014 predstavnici Agencije PREDA  prisustvovali su sastanku konzorcijuma i konferenciji u skopu projekta ADRIA FOOTOURING. Prvi dan je imao za  cilj  koordinaciju konzorcijuma i izradu akcionog plana realizacije aktivnosti u narednom periodu. Cilj konferencije je transfer znanja, primera dobre prakse među zemljama članicama projekta. Projekat Adria FOOTOURING ima za cilj  povećavanje  inovativnih kapaciteta tradicionalnih  sektora poput  hrane i turizma  jačanjem inovativnog okruženja za postojeca i novo nastala mala i srednja preduzeća  u mapiranim područjima.