ADRIA FOOTOURING – Sastanak konzorcijuma i transnacionalni seminar u Kopru

Predstavnici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Ana Brdar i Sandra Žigić prisustvovale su transnacionalnom seminaru u okviru projekta ADRIA FOOTOURING. Seminar je održan 10. I 11. Oktobra u Kopru (Slovenija). Cilj seminara je predstavljanje rezultata do kojih su partneri projekta došli tokom istraživanja potreba interesnih grupa u oblasti harane i turizma. Rezultati su predstavljeni u vidu regionalnih izvjestaja koji bi do kraja novembra trebali biti objedinjeni u finalni izvještaj koji će se koristiti kao osnova za dalji rad. Tokom drugog dana održan je i Uprani odbor partnera na kojem je predstavljen dosadašnji rad i napredak projekta. Seminar je zavrsen definisanjem budućih aktivnosti, rokova i zadataka partnera. Planirano je da se sledeći sastanak Upravnog odbora održi u decembru ove godine u Pescari (Italia), dok je planirano da domaćini transnacionalne konferencije u maju 2014 godine budu Agencija PREDA i LIR Evolution.