ADRIA FOOTOURING:2. Međunarodni Sastanak partnera i Regionalna konferencija

Agencija za Ekonomski Razvoj Grada Prijedor PREDA-PD i LIR Evolucija  zajednički su organizovali  2. Međunarodni Sastanak Partnera i Regionalnu Konferenciju projekta ADRIA FOOTOURING u hotelu Monument, Nacionalni park Kozara, BiH, u periodu  11-13., juna 2014.

Na Sastanku su učestvovali ADRIAFOOTOURING projektni partneri iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Crne Gore i Albanije. Prva dva dana Sastanka su bila posvećena diskusiji o napretku projekta, provođenju aktivnosti, postignutim rezultatima, finansijskoj implementaciji projekta i pitanjima koja se tiču projektne implementacije.

Regionalna Konferencija je održana trećeg dana, 13. juna 2014. Na Regionalnoj konferenciji su učestvovali partneri na projektu i značajni lokalni akteri (stejkholderi) iz sektora hrane i turizma, kao što su predstavnici Univerziteta u Banjaluci, predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i saradnju, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predstavnici Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata (JTS) BiH, predstavnici Oxfam Italije, predstavnici LINK Mostara, UPIP Žepča, NBR Modriče, Turistička organizacija Grada Prijedor, Turistička organizacija grada Banjaluka i PLOD Centar Bihać. Učesnici na Regionalnoj konferenciji su stekli znanje o mogućnostima finansiranja inovativnih projekata u sektorima hrane i turizma, kao i primjerima najboljih praksi u sektorima hrane i turizma.

Na Regionalnoj Konferenciji, učesnici su donijeli sljedeće zaključke:

–          Sektori hrane i turizma u BiH imaju potencijal,

–          Za dobre ideje postoje različite mogućnosti finansiranja,

–          Postoje najbolje prakse u ovim sektorima,

–          Adria Footouring može pružiti različite mogućnosti zainteresovanim stranama iz ovih sektora, posebno kroz implementaciju virtualnog inkubatora,

–          U Bosni i Hercegovini potražnja za tradicionalnom hranom je veća od ponude.

Više informacija o Regionalnoj Konferenciji dostupni su na sljedećem sajtu http://adriafootouring-rc-bih.preda.rs.ba/