ADRIA FOOTOURING:Idejno tehničko rješenje za novi turistički proizvod

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor PREDA-PD u saradnji sa Nacionalnim parkom Kozara je organizovala prezentaciju idejnog tehničkog rješenja objekta „Istraživačko centar Kozara“ u Nacionalnom parku Kozara. Prezentacija je realizovana u sklupu projekta ADRIAFOOTOURING koji agencija PREDA provodi u sklopu konzorcijuma koga sačinjavaju organizacije iz Italije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i  Albanije. Projekat se finansira u okviru IPA Adriatic prekograničnog programa saradnje na jadranskom području.

Kroz tehničku dokumentaciju se definisala infrastrukturna investicija u novi turistički proizvod u okviru Nacionalnog parka Kozara.

Osnovna namjena Istaživačko-edukativnog centra je obrazovi program :

  1. PROGRAMI ZA OSNOVCE : LETNJA I ZIMSKA NAUČNA ŠKOLA
  2. PROGRAMI ZA SREDNJOŠKOLCE: LETNJA I ZIMSKA NAUČNA ŠKOLA -Fokus rada centra na Kozari.

Tokom letnje i zimske škole, učenici osnovnih i srednih škola će moći da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti biologije, elektronike, fizike, hemije, matematike i računarstva .

  1. PROGRAMI ZA STUDENTE: Tematske radionice za buduće istraživače- Evropska unija i mogućnosti naučno istraživačkog rada, Mobilnost, Medotologija naučno istraživačkog rada i sl, bez zahtevnijeg labaratorijskog rada za ovu ciljanu grupu.
  2. PROGRAMI ZA NASTAVNIKE– Kontinuirana edukacija profesora i nastavnika

Na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije u narednom periodu će se pristupiti izradi projekta za uspostavljanje i održivost ovakvog centra. Kroz prijedlog projekta će se definisati neophodna partnerstva i poslovni model kako bi centar bio održiv i na najefikasniji način pružao usluge.

Centar bi pored namjene istraživačko-edukativnog centra koristio i za druge turističke proizvode koje bi definisao Nacionalni park Kozara.

Na prezentaciji su učestvovali:

  • Mišo Reljić – direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Priejdora PREDA-PD
  • Dragan Romčević-direktor Nacionalnog parka Kozara
  • Zoran Dimitrijević – Agencija za ekonomski razvog grada Prijedora, projekat ADRIAFOOTOURING

 koji su prezentovali tehničko rješenje i razgovarali o mogućnostima njegove realizacije.

Mišo Reljić, direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Priejdora PREDA-PD je tokom prezentacije izneo da je stvaranje novog turističkog proizvoda spajanjem edukacije i turizma razvojna šansa i da na njoj u narednom periodu treba još intezivnije raditi.

Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara je izneo da bi izgradnja ovakvog centra predstavljala još jednu novu ponudu Nacionalnog parka i olakšao njen osnovni zadatak:zaštitu i očuvanje prirodnog i kulturnoistorijskog nasleđa. Po njegovim rečima planina Kozara, pa i područje Nacionalnog parka, samo su delimično istraženi. Do sada je evidentirano 900 različitih biljnih vrsta, ali se često nailazi na nove. Slično je i sa gljivama, za koje se procenjuje da ih na području Parka ima preko hiljadu različitih vrsta, a da je najmanje urađeno na istraživanju faune. Istaknuo je da je Nacionalni park Kozara otvoren za saradnju sa šumarskim, prirodno matematičkim, poljoprivrednim fakultetom i drugim fakultetima prirodnih nauka. Kozara je već prepoznata kao destinacija za organizaciju škola u prirodi, pa bi realizacija ovakvog projekat proširila mogućnosti.

Idejno tehničko rješenje Istraživačkog centra Kozara je uradio Zavod za izgradnju grada Prijedora.