Agencija “PREDA-PD” organizovala 2. InnoSchool Info dan

Projektni tim Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je organizovao drugi InnoSchool Info dan 09.04.2021. godine. Događaj je organizovan online i prisustvovalo je preko 20 profesora i učenika koji su bili dio pilot aktivnosti i predstavnika Savjetodavne grupe i projektnog tima koji su učestvovali u pripremi InnoSchool inovativnog sistema obrazovanja, zajedno sa partnerima iz 9 zemalja.

Svrha događaja je bila predstavljanje rezultata pilot aktivnosti i proglašenje pobjednika takmičenja iz oblasti socijalnog preduzetništva na nivou Republike Srpske. Učesnici su imali mogućnost i da čuju prezentacije prva tri tima naprednog nivoa. Aktivnost je realizovana u okviru projеkta „InnoSchool“ – „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja“ – (Strengthening social innovation and entrepreneurial spirit of secondary schools’ students by using highly innovative Learning System).

Pilot aktivnost se odnosila na korišćenje InnoSchool inovativnog sistema obrazovanja koji podrazumijeva implementaciju novog didaktičkog sredstva – edukativnog programa (serious game) u srednjim školama u okviru predmeta koji se odnose na preduzetništvo i ekonomiju. Edukativni program je savremeni “alat” pomoću kojeg učenici stičnu nova znanja i vještine iz socijalnog preduzetništva, poslovnog planiranja, timskog rada i slično.

Pilotiranje je trajalo u periodu od novembra 2020. do početka marta 2021. godine u kojem je učestvovalo 7 škola iz Republike Srpske. Škole su imali mogućnost da biraju da li će se takmičiti na osnovnom ili naprednom nivou, a osnovna razlika između osnovnog i naprednog nivoa jeste u finaliziranju (socijalnog) poslovnog plana tokom naprednog nivoa.

Pobjednici osnovnog nivoa na republičkom takmičenju:

  1.  CSŠ “Ivo Andrić” Pranjavor, TIM 1 (Vanja Krajišnik, Sanja Božičić i Anđela Sarić)
  2. SŠC “Jovan Cvijić” Modriča”, TIM 2 (Tea Smiljić, Darko Bošnjak, Marina Pantić i Mara Tešić)
  3. CSŠ “Ivo Andrić” Prnjavor, TIM 2 (Marina Kalaba, Nikola Milanović, Dario Đukić i Mirnes Ćuran)

 

 

 

 

 

 

Pobjednici naprednog nivoa na republičkom takmičenju:

  1. JU Ekonomska škola Bijeljina, TIM 1 (Ema Jeftić, Marija Kapetanović i Dajana Cvijetinović)
  2. JU Ekonomska škola Bijeljina, TIM 2 (Sanja Simeunović, Dejan Lepan i Nemanja Trivunić)
  3. JU Ekonomska škola Bijeljina, TIM 5 (Tamara Brajić i Jelena Đurđević)

Agеncija PREDA –PD, u partnеrstvu sa Ministarstvom prosvjеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе, implеmеntira projеkat „InnoSchool“, koji sе odnosi na unaprеđеnjе obrazovnog porcеsa i korišćеnja digitalnih alata u rеdovnoj nastavi, s posеbnim fokusom na jačanjе prеduzеtničkih vjеština i socijalnih inovacija. Projеkat sе finansira srеdstvima Evropskе unijе, a implеmеntira sе u partnеrstvu sa 17 organizacija iz 9 različitih zеmalja, od kojih su Agеncija PREDA-PD i Ministarstvo prosvjеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе partnеri iz BiH.