Ambasada Švedske u BiH: Poziv malim i mikro preduzećima za dodjelu grant sredstava

Ambasada Švedske u BiH objavila je 15. oktobra, u okviru “Challenge” projekta, poziv malim i mikro preduzećima (do 50 zaposlenih) na takmičenje za finansijsku podršku poslovnim idejama. Cilj ovog takmičenja je da bespovratnim sredstvima podrži privatni sektor u projektima od kojih će korist imati preduzeća, ali i građani kroz otvaranje novih radnih mjesta i povećanja prihoda.

Ambasada Švedske u BiH objavila je 15. oktobra, u okviru “Challenge”projekta, poziv malim i mikro preduzećima (do 50 zaposlenih) na takmičenje za finansijsku podršku poslovnim idejama. Cilj ovog takmičenja je da bespovratnim sredstvima podrži privatni sektor u projektima od kojih će korist imati preduzeća, ali i građani kroz otvaranje novih radnih mjesta i povećanja prihoda.

Grantovi su namijenjeni za realizovanje inovativnih i komercijalno održivihposlovnih poduhvata u iznosu do 50% prihvaćenog prijedloga budžeta, s tim da iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 30.000 evra. Očekuje se da će se izabrani prijedlozi projekata implementirati u roku od 12 mjeseci.

Pravo učešća imaju mala i mikro preduzeća iz BiH, ili iz Švedske koja posluju u BiH. Donator će razmatrati samo aplikacije na engleskom jezikukoje stignu preko onlajn formulara koji je dostupan na sljedećoj stranici: http://challenge.ba/apply/

Izvor: RARS