„BHdiaFor 2015“

U saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Svjetskim Savezom Dijaspore BiH, nevladina organizacija Naša Perspektiva organizuje 9.oktobra 2015. godine u hotelu “Bosna” u Banjaluci „Treći biznis forum bh. dijaspore -BHdiaFor 2015“.

Ciljevi foruma su:

  1. stimulisanje investicija od strane članova zajednice dijaspore u BiH,
  2. stimulisanje poslovne saradnje između domaćih kompanija i kompanija čiji su vlansici, ili u kojima rade, članovi zajednice dijaspore
  3. povećanje svijesti o razvojnom potencijalu dijaspore.

Na skupu će biti prezentovani brojni investicioni projekti, potencijalne poslovne saradnje sa dijasporom, primjeri dobre prakse investicija dijaspore u raznim sektorima, te iskustva drugih zemalja u radu sa dijasporom.

Prisutnima de se obratiti:

  • g. Vladimir Subotid/Armin Alijagid/Sanel Jakupovid, Organizacioni odbor BHdiaFor 2015
  • g.Slobodan Gavranovid, gradonačelnik, Grad Banja Luka
  • NJ.E. Vibeke Lilloe, ambasadorica, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH
  • gđa. Semiha Borovac, ministrica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • g. Senad Softid, guverner, Centralna banka BiH
  • g. Nemanja Vasid, predsjednik, Spoljnotrgovinska komora Bosna i Hercegovina
  • g Slavko Simunovid, investitor/preduzetnik, Grčka/Hrvatska/BiHb

Poseban fokus ovogodišnjeg skupa će biti na sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, informacionih tehnologija (IT), obnovljivih izvora energije, te logistike i lanaca snabdijevanja, koji su se u proteklim godinama pokazali kao najatraktivniji za članove zajednice dijaspore.

U proteklim godinama forum je ugostio preko 500 učesnika, potencijalnih investitora i uspješnih menadžera iz više od 40 zemalja, mapirao preko 1.000 potencijalnih investicija/poslovnih saradnji, te pomogao u realizaciji istih.

Forum, na kojem se očekuje 150 priznatih gostiju iz BiH i inostranstva, se organizuje u sklopu projekta “Ubrzanje ekonomskog ravoja kroz povećano učešće bh. dijaspore”. Glavni donator foruma je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, dok je skup je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te brojnih drugih vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija.