IZRAŽAVANjE INTERESA ZA OBUKE NA TEMU “UPRAVLjANjE INSTRUMENTIMA LOKALNOG RAZVOJA”

Agencija “PREDA-PD”, Prijedor poziva zainteresovane da iskažu interes za učešće na obukama iz oblasti lokalnog razvoja.Obuka obuhvata slijedeće teme: strateško planiranje, projektni menadžment (ekonomski razvoj, društveni razvoj, zaštita životne sredine), rad sa investitorima, podrška MSP, agrobiznis i informacione tehnologije.

Obuke su besplatne i organizovaće se, ukoliko interes za iste iskažu najmanje 5 lica.

Po okončanju treninga, najuspješnijim licima Agencija nudi mogućnost rada na projektima.

Department: Upravljanje projektima
Project Location(s): Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda b.b.
Education: visoka stručna sprema (I ciklus visokog obrazovanja) ili student završnih godina studija, od čega prednost imaju: ekonomisti, 1 dipl.pravnik, 1 inženjer mašinstva, informatičari.

Cilj treninga:

Trajanje: dva puta sedmično, tokom 4 mjeseca. Detaljna satnica će se naknadno utvrditi u dogovoru sa polaznicima.

  • Povećati osnovni nivo znanja prilikom pripreme i realizacije projetnih aktivnosti ( organizacija posla, administracija i upravljanje finansijama, izvještavanje, kao i osposobljavanje za podršku MSP.

Minimalni uslovi

  • aktivno znanje najmanje 1 stranog jezika – preferiramo engleski jezik,
  • informatička pismenost.

Prednost imaju apsloventi i nezaposlena lica.

Način prijave:

Zainteresovana lica trebaju dostaviti: motivaciono pismo, kratku biografiju (uz navođenje gore traženih minimalnih uslova) i kontakt podatke.

Prijave se dostavljaju isključivo na e-mail: office@preda.rs.ba,

Sa prijavljenima licima će se obaviti kvalifikacioni intervju, u terminu koji će biti naknadno utvrđen i o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Za sva pitanja i komentare stojimo Vam na raspolaganju