Debrecen- treća međunarodna konferencija u okviru projekta AMI 4 EUROPE.

Predstavnici Agencije PREDA u periodu od 24/27.06.2013. prisustvuju trećoj međunarodnoj konferenciji u okviru projekta AMI 4 EUROPE. Cilj konferencije je povezivanje interesnih grupa aktivnih u polju  razvoja klastera u različitim oblastima i razvoj AMI-a. Na konferenciji učestvuje 40 učesnika iz Španije, Nemačke, Italije, Mađarske, Rumunije i BiH. Delegaciju iz Republike Srpske čini 14 predstavnika sa Univerziteta u Banja Luci-Medicinski i Elektrotehnički fakultet, Opšta Bolnica Prijedor, EUPC Banja Luka i Agencije PREDA.

Projekat AMI 4 EUROPE  se finansira u okviru Okvirnog programa 7, specifični program Regioni znanja ( Rok).