Dodjeljeni sertifikati za CAM/CAD

Projekat  “Priprema Mašinske škole za nastavu u CAM/CAD –u” predstavlja podršku Mašinskoj školi u Prijedoru u poboljšanju nastavnog plana i programa. Trenutno je završena prva faza projekta koja je obuhvatila nabavku i instaliranje licenciranog obrazovnog programa za 3D modeliranje na 10 računara u kabinetu Mašinske škole i obuku 8 profesora Mašinske škole u Prijedoru za korištenje i primjenu CAM/CAD softvera u 3D modeliranju.

Obuke su se radile kroz četiri (4) modula:

            1. SolidWorks Essential

            2. Advanced Part Modeling

            3. Assembly Modeling

            4. SolidWorks Drawings

Po završetku obuka polaznicima su dodjeljeni sertifikati za svaki modul.

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta će obuhvatiti izradu curriculuma i pokretanje formalnog postupka odobravanja nastavnog plana koji obuhvata uvođenje novog ili unapređenje starog nastavnog plana i programa u dijelu koji se odnosi na 3D modeliranje.

Projekat je počeo sa implementacijom u maju mjesecu, i trajaće do kraja septembra 2013. godine.