Drugi sastanak konzorcija u okviru projekta FORESDA

U periodu od 06.09. do 07.09.2017. godine predstavnici Agencije PREDA-PD su učestvovali na drugom sastanku konzorcija u okviru projekta FORESDA “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav” . Sastanak je održan u Šopronu (Mađarska), a domaćin sastanka je bila Fondacija za promociju preduzetništva Županije Zala – Mađarska.

Na sastanku konzorcija projekta su prezentovani  ostvareni rezultati dosadašnjih aktivnosti projekta, usaglašen plan implementacije narednih aktivnosti, te razjašnjena sva važna pitanja vezana za implementaciju projekta. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti radnog paketa kroz koje su dobijene ulazne informacije neophodne za izradu Transnacionalne strategije i aktivnosti radnog paketa kroz koje je planirana impleme

ntacija inovativnih okruženja.

Projekat FORESDA ima za cilj transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području.

Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme).

Za više detalja o projektu posetite internet stranicu:

http://www.interregdanube.eu/approvedprojects/foresda