Društveno-kreativna zajednica Interreg MED fokusira se na industrijsku transformaciju kulturnog i kreativnog sektora kako bi se stvorila dodatna vrijednost za cjelokupnu ekonomiju

Održivi rast u svim industrijama je jači uz uključenost kulturnog i kreativnog sektora. Kulturni i kreativni sector (CCS) je jedan od sektora koji se najbrže oporavlja u Evropi, što potvrđuje da je ključan za poticanje razvoja, inovacija i održivog rasta uprkos prošlogodišnjoj pandemijskoj krizi. Upravo ovo je  istaknuto u 2. kampu inovacija u organizaciji Regije Apulia i Arti – Regionalne strateške agencije za tehnologiju i inovacije održanom  26. novembra 2021. putem zoom platforme. Fokus kampa je na  industrijskoj transformaciji odnosno na koji način kultura može doprinijeti inovacijama u tradicionalnom sektoru   i podstaknuti industrijsku transformaciju.

Kamp je okupio uvažene stručnjake iz oblasti  međusektorske transformacije kao što su Fabrizio Panozzo sa Univerziteta “Ca ‘Foscari” u Veneciji, koji se smatra “guruom” u oblasti kreativne menadžerske kulture, i Flavia Marzano koja je bivša članica “Komiteta Vijeća za inovacije u Rimu”, sada “DigiComp” i “Formez PA” konsultant. Zoom događaj je također prikazao neka od najuspješnijih evropskih iskustava „transverzalne inovacije“ o tome kako su kultura, kreativnost i inovacije efikasno implementirane u tradicionalnim sektorima kao što su zdravstvo, scenska umjetnost ili male proizvodne djelatnosti. Takođe, tematika o kojoj se govorilo je od rehabilitacijskog potencijala digitalnih igara, osnovne djelatnosti “Grifo Multimedia” iz Barija, do procvata muzičkih škola u “problematičnim četvrtima” u Barseloni promovisanih projektom “OnStage” replikovanih širom Evrope sve do preplitanja između kulture i starih tržišta u Kulturnom centru Okruga Baskije. Kada se kreativnost i kultura integrišu u procese transformacije, oni stvaraju stbilnije ekonomije zajedno sa održivim zajednicama usmjerenim na čovjeka.

„Prvo bismo trebali izvući CCS iz njihove izolacije, jer kreativnost i kultura ne pripadaju nekolicini: kultura nije sinonim za drugačije i daleko, stoga prvo moramo promijeniti mišljenje i pronaći nove pristupe da odgovorimo na današnje izazove sa kreativnošću. Moramo prevazići koncept kulturne i kreativne industrije kao posebnog sektora, brišući granice i podstičući fuziju između kulturne i industrijske dimenzije”, rekao je profesor Panozzo.

„Kreativnost je nešto izuzetno prodorno, baš kao i tehnologije. Izazov je, dakle, stvoriti uslove za pokretanjei remetilačke transformacije, sposobne da ojača konkurentnost teritorija zahvaljujući definiciji ad hoc politika” , zaključio je Marko Di Ciano, odgovoran za istraživanje i inovacije u InnovaPuglia. Put kojim ide projekt Social&Creative je da identifikuje najznačajnija iskustva i najzrelije rezultate projekata koji su dio Zajednice mediteranskih kreativaca i da na njih skrene pažnju donosiocima odluka i politika, olakšavajući njihovo usvajanje na sličnim teritorijama i kontekstima, također zahvaljujući dijeljenju konkretnih primjera eksperimentisanja s inovativnim politikama.

Video sa inovacijskog kampa možete pogledati na Facebook stranici Društvene i kreativne zajednice

 

Šta je Društvena i Kreativna zajednica?

151 organizaciju iz 15 MED, IPA i drugih zemalja EU i više od 400 zainteresovanih strana okupilo je oko 11 tematskih projekata koji su koordinisani horizontalnim projektom i čine društveno-kreativnu zajednica koja je  finansirana od strane Interreg MED programa. Kroz 11 modularnih projekata, Zajednica istražuje hiljadu nijansi kreativnosti i društvenih inovacija, od tekstila do mediteranske prehrane, od ekonomije dijeljenja do socijalnog preduzetništva, od otvorenih podataka do javnih nabavki inovacija. Misija zajednice je stvoriti uslove za kreativnost i inovacije, usvajanjem participativnog pristupa i novih alata za pronalaženje i razradu najprikladnijih rješenja za potrebe kreatora regionalne politike i građana i zajedničko dizajniranje mediteranskog modela za kreativnost i inovacije sa akterima i svim zainteresovanim koji djeluju na MED teritorijama.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA

Anna Liberti

Komunikacijski menadžer projekta “Social and Creative”

LP Apulia Region – ARTI

Regionalna agencija za tehnologije i inovacije ( Bari, Italija)

E-mail: a.liberti@arti.puglia.it

https://social-and-creative.interreg-med.eu