FORESDA – Novi projekat Agencije PREDA-PD

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme)

Industrije bazirane na šumarstvu/drvopreradi imaju potencijal da postanu motor razvoja održive i konkurentne privredu u dunavskoj regiji. Ali nažalost, industrije ove regije pate od značajnih razlika, niskog nivoa internacionalizacije, nedostatka međusobne saradnje, niskog potencijala za inovacije i slično.

Zbog toga je projekat FORESDA osmišljen tako da podrži transformaciju tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu/drvopreradi

Kroz svoje aktivnosti, projekat FORESDA će: transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te će podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području. Ova saradnja će snažno podržati prenos znanja, saradnju i uvođenje inovacija u Dunavskoj regiji

Da bi se postigli planirani rezultati i ciljevi, projekat će:

–       Povezati sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi sa drugim relevantnim sektorima;

–       Povećati broj MSP i drugih organizacije koji deluju kao katalizatori inovacionih procesa;

–       Povezati različite zainteresovane strane u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima;

–       Razvijati nove ideje i jačati kapacitete;

–       Realizovati pilot projekte;

Zbog svog transnacionalnog pristupa, projekat FORESDA će imati značajan doprinos u:

–       Modernizaciji sektora;

–       Razvoju preduzetništva;

–       Kreiranju novih projekata za razvoj sektora šumarstva/drvoprerade u cilju jačanja njihove konkurentnosti;

–       Vraćanje proizvodnji u Evropu sa konkurentnim proizvodima dobrog kvaliteta

Glavni rezultati projekta su:

–       Povećana efikasnost zajedničkih istraživanja i inovativnih aktivnost, što dovodi do pojave novih lanaca vrednosti sarađujući sa drugim sektorima, posebno u sektoru proizvodnje nameštaja, inovativnih proizvoda i energetske efikasnosti;

–       Poboljšani kapaciteti za upravljanje inovacijama u relevantnim organizacijama kao što su klasteri;

–       Izrađen transnacionalni pristup i strategija za održivi razvoj sektora šumarstva/drvoprerade.

Partmeri na projektu su:

–       CyberForum e.V. – Njemačka

–       Regionalna agencija za ekonomski razvoj Sjevernog Švarcvalda – Njemačka

–       inno AG – Njemačka

–       Drvni industrijski klaster – Slovenija

–       Slovenski institut za šumarstvo – Slovenija

–       Salcburški univerzitet primjenjenih nauka – Austrija

–       Fondacija za promociju preduzetničtva Županije Zala – Mađarska

–       Hrvatski drvni Klaster – Hrvatska

–       Udruženje KO-FA – Pravno lice PRO WOOD Regionalnog drvnog klastera – Rumunija

–       Bugarski Klaster namještaja – Bugarska

–       Unverzitet u Beuogradu – Šumarski fakultet – Srbija

–       Zenička razvojna agencija – Bosna i Hercegovina

–       Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” – Bosna i Hercegovina

–       Innovation and Technology Transfer Salzburg GmbH – Austrija

–       Klaster za upravljanje drvetom – Austrija

–       Virovitičko-Podravinska Županija – Hrvatska

–       Ministarstvo za ekonomski razvoj i tehnologiju Republike Slovenije, Direktora za drvnu industriju – Slovenija

–       Regionalna razvojna agencja Centru – Rumunija

–       Minstarstvo za nacionalnu ekonomiju – Mađarska

–       Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS – Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Više informacija o projektu možete pronaći na web strain projekta:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda ili nas možete kontaktirati na e-mail: office@preda.rs.ba