Grad Prijedor učestvovao na investicionom forumu u Londonu

Delegacija Grada Prijedora učestvovala je na Prvom trgovinsko – investicionom forumu Ujedinjeno Kraljevstvo – Bosna i Hercegovina, koji je održan u periodu od 17 – 19. aprila 2013. godine, u Londonu. Milenko Đaković, zamjenik gradonačelnika, Mišo Reljić, direktor Agencije PREDA-PD i Bojan Jojić, iz Agencije PREDA-PD, predstavljali su grad Prijedor na pomenutom događaju.

Investicioni forum održan je u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH  i  agencije  Developing Markets Associates (DMC) u saradnji sa  britanskim Ministarstvom vanjskih i Komonvelt poslova.
Takođe, organizaciju su podržale Ambasada BiH u Londonu i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA).
Foruma je održan u reprezentativnom prostoru Lancaster House-u, koji je dio kraljevske palate, a koji je ustupljen na korištenje od strane britanskog Ministarstva vanjskih i Komonvelt poslova.

Pored brojnih institucija, prvenstveno sa državnog nivoa, na Forumu je učestvovalo i nekoliko lokalnih zajednica iz BiH, opština Tešanj iz FBiH, te opština Laktaši i grad Prijedor iz Republike Srpske.

Predstavnici Prijedora bili su učesnici panela koji je obrađivao temu mogućnosti investiranja u sektor energetike i rudarstva.
Tokom panela prezentovani su investicioni potencijali grada Prijedora sa konkretnim projektima u sektoru prerađivačke industrije u okviru lokacija industrijskih zona na području grada, mogućnostima eksploatacije raspoloživih resursa za proizvodnju cementa i opekarskih proizvoda, te lokacija predviđenih za izgradnju prerađivačkih kapaciteta za pomenute sirovine.

Investicionom forumu prisustvovalo je oko 200 britanskih investitora, koji su prethodno iskazali interes za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Prioritetni sektori za koje su britanski investitori iskazali posebno interesovanje su: proizvodnja, poljoprivreda, turizam, infrastruktura i energetski sektor.

Posjeta Londonu iskorištena je i za zvaničnu pojetu sjedištu Arcelor Mittal-a u Londonu, gdje su predstavnici grada Prijedora razgovarali sa zvaničnicima kompanije.
Sastanak je upriličen i organizovan od strane predstavnika kompanije Arcelor Mittal iz Prijedora, direktora g-dina Mladena Jelače i njegovog saradnika g-dina Predraga Šorge, koji su takođe bili učesnici Foruma.

Učešće na ovom događaju ocjenjeno je kao veoma korisno sa aspekta grada Prijedora.
Iskorištena je prilika da se grad Prijedor prezentuju u jednom od najvećih svjetskih centara i da se pritom ostvare kontakti za razvoj budućih aktivnosti na polju privlačenja potencijalnih investitora iz Ujedinjenog Kraljevstva na područje Prijedora.