ILDA podrška strateškom planiranju u gradu Prijedoru

U periodu od 19. do 20.03.2013. godine predstavnici Agencije PREDA učestvovali  su na obukama u Laktašima. Obuke su organizovane u  sklopu  ILDA podrške  strateškom planiranju u gradu Prijedoru .

Cilj obuke je okupiti članove lokalnih razvojnih timova iz ukupno četiri lokalne samouprave: Laktaši, Mrkonjić Grad, Jajce i Prijedor.

Obuke je vršila agencija EDA iz Banja Luke, koja je zadužena za pružanje tehničke podrške i podrške obuke.