Info dan, povodom najavljenog Trećeg poziva za prijavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne saradnje DUNAV Interreg 2014-2020.

Direkcija za evropske integracije BiH, u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Dunavskog Transnacionalnog Programa, organizuje Info dan, povodom najavljenog Trećeg poziva za prijavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne saradnje DUNAV Interreg 2014-2020.

Info dan će se održati 31. januara 2019. u Hotelu Hills u Sarajevu, sa početkom u 9,30 sati.

Treći poziv će biti objavljen za sljedeće specifične ciljeve:

2.2 – Podsticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine i resursa

2.3 – Podsticanje obnove i upravljanja ekološkim koridorima

2.4 – Poboljšanje spremnosti za upravljanje rizicima vezano za okoliš

3.2 – Poboljšanje energetske sigurnosti i energetske učinkovitosti

4.1 – Povećanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova

 

Predstavnici Agencije PREDA-PD, će uzeti učešće na istom i putem promotivnih materijala promovisati projekat FORESDA koji je odobren u okviru prvog poziva.

 

Cilj projekta FORESDA je podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

 

Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme)

 

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba