INNOSCHOOL-Održan prvi sastanak Savjetodavne grupe

U organizaciji Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, dana 10.06.2019. godine održan je prvi sastanak Savjetodavne grupe za potrebe projekta „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-InnoSchool“.

U okviru sastanaka članovima Savjetodavne grupe predstavljen je koncept inovativnog sistema učenja (ILS) kao i javni poziv za prijavu srednjih škola za učešće u pilot programu primjene inovativnog sistema učenja iz oblasti preduzetništva i socijalnih inovacija.

Članovi Savjetodavne grupe su značajno doprinijeli definisanju koncepta ILS-a pružajući svojim idejama i prijedlozima konstruktivne smjernice koje će biti uvrštene u dalji razvoj ali i implementaciju edukativnog programa.

 

 

 

 

Savjetodavna grupa je formirana od deset članova, predstavnika relevantnih insitucija iz oblasti obrazovanja, direktora i/ili profesora srednjih stručnih škola, učenika rednjih stručnih škola, predstavnika civilnih organizacija i poslovnih subjekata.

Savjetodavnu grupu čine predstavnici sljedećih institucija i organizacija:

  1. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
  2. SŠC „Đuro Radmanović“ Novi Grad
  3. SŠC „Kostajnica“ Kostajnica
  4. Gimnazija „Sveti Sava“ Prijedor
  5. Udruženje drvoprerađivača „DRVO-PD“
  6. Udruženje građana „Agencija lokalne demokratije“ Prijedor
  7. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

Projekat se implementira u okviru Programa transnacionalne saradnje Dunav-Interreg (DTP).

Više informacija javnom pozivu za prijavu učešća srednjih škola u pilot program primjene inovativnog sistema učenja možete pronaći na http://www.predaprijedor.com/javni-poziv-za-prijavu-srednjih-skola-za-ucesce-u-pilot-program-primjene-inovativnog-sistema-ucenja/