INNOSCHOOL – PARTNERSKI SASTANAK U BEČU

U periodu od 19. do 20. marta 2019. organizovan je prvi partnerski sastanak iz projekta„Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-Innoschool”  koji se finansira iz 2. poziva dunavskog programa. 

Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjih aktivnosti na definisanju koncepta inovativnog sistema učenja, a upriličene su i  radionice na kojima se razvijao koncept edukativnog programa (serious game) namijenjenog učenicima srednjih škola.

Sastanku prisustvuju predstavnici organizacija 9 partnerskih zemalja-Češke,Bugarske,Rumunije,Mađarske,Srbije, Moldavije,Bosne i Hercegovine.

 Domaćin i organizator sastanka je partner na projektu, Odbor za obrazovanje iz Beča.