INNOSCHOOL – PREDSTAVNICI AGENCIJE PRISUSTVOVALI IMPLEMENTACIJSKOM SEMINARU ZA BIH PARTNERE U SARAJEVU

Direkcija za evropske integracije, kao nacionalno nadležno tijelo i kontakt tačka za Program transnacionalne saradnje Dunav-Interreg (DTP) u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Dunavskog Programa, 28.02.2019. godine u Sarajevu organizovala je implementacijski seminar za partnere iz Bosne i Hercegovine u okviru 2. poziva Dunavskog programa.

Implementacijskom seminaru je prisustvovalo oko 30 učesnika iz Bosne i Hercegovine, među kojima i članovi projektnog tima projekta „Innoschool“ u ime Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Implementacijski seminar je bio podijeljen na dva dijela za vrijeme kojeg su obrađene teme relevantne teme za proces implementacije. Prvi dio se odnosio na finansijsko izvještavanje i eMS dok je u toku drugog dijela više pažnje posvećeno Smjernicama za komunikaciju za projekte u okviru Programa transnacionale saradnje Dunav-Interreg.

Seminar je bio prilika za učesnike koje implementiraju projekte u okviru Dunavskog programa da prezentuju vlastite promotivne materijele kao i da razmijene iskustva u procesu implementacije. Promotivni materijal projekta „Innoschool“ je takođe distribuiran kako predstavnicima Direkcije za evropske integracije i Zajedničkom sekretarijatu tako i ostalim učesnicima seminara.