“Inovativni modeli finansiranja kreativnih industrija tokom krize Covid-19” – nove smjernice u sklopu Društvene i kreativne zajednice

Pristup finansijama predstavlja glavni izazov za kulturni i kreativni sektor, posebno u  kriznom vremenu izazvanim pandemijom. “Nova evropska agenda za kulturu” prepoznala je poteškoće koje postoje  u pristupu finansijama za ove sektore i, u svojoj ekonomskoj dimenziji, postavila za cilj promovisanje povoljnih ekosistema za kulturne i kreativne industrije, pristupa finansiranju, sposobnosti za inovacije , fer naknada autorima i stvaraocima i međusektorska saradnja.

Za sledeći dugoročni budžet EU (2021.-2027.), Evropska komisija predlaže da se povećaju sredstva za Kreativnu Evropu koja predstavlja program za podršku audio-vizuelnim djelima i podršku za evropske kulturne i kreativne sektore, na cifru od 1,85 milijardi evra.

Već postoje brojni primjeri kroz koje se istražuju novi modeli za olakšavanje pristupima financijskim sredstvima za kulturni i kreativni sektor, koje karakterišu mikro preduzeća i preduzetnici, slabo upoznati sa poslovnim alatima i sa malo vremena da se posvete upravljačkim zadacima.

U ovom kratkom dokumentu preporuka i smjernica  broj 15. koji je izradila Društvena i kreativna zajednica, pronaći ćete zanimljive priče o uspjehu instrumenata finansiranja, koji se širom svijeta koriste za finansiranje kreativnih industrija, price o alternativnim smjernica i preporukama za politike, kako bi olakšale pristup finansijama.

Pogledajte dokument ovdje.

Kompletna serija dokumenata dostupna je ovdje.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.