INTER RoK sastanak, Marsej, Francuska

Predstavnici Agencije PREDA Zoran Dimitrijević i Goran Rodić prisustvovali su sastanku 7 projekata koji se finansiraju kroz  poziv  FP 7, Regioni Znanja(RoK)  iz  2010 godine.  Sastanak se održao u Marseju u Francuskoj.
Na sastanku su učestvovali predstavnici projekata

Na sastanku se razgovaralao o:

  • Dobijenim rezultatima u toku realizacije projekata
  • Mogućim sinergijama za implementaciju  dobijenih rezultata u okviru JAP-a
  • Mogućnostima za međunarodnu saradnju
  • Mogućem kreiranju meta klastera
  • Mogućim zajedničkim projektima kroz buduće pozive
  • Koordinaciji i komunikaciji nakon zavšetka RoK  projekata( različite mogućnosti, zajednička tela kordinacije, kontakt tačke, otvoreni forumu i sl).

Predstavnici Agencije PREDA su imali jako uspešne sastanke za razvoj i buduće projekte novonastalog klastera RTD HEALTH CLUSTER Republike Srpske