IV konferencija „Klasteri u Evropi“ u Budimpešti

Mađarsko Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju u asocijaciji sa strateškim partnerom  FORSEDA konzorcijumom organizuje četvrtu međunarodnu konferenciju „Klasteri u Evropi“ u Budimpešti (Mađarska).  Konferencija će trajati od 30. novembra  do  1. decembra 2017.

Četvrto izdanje konferencije će poslužiti kao odlična prilika za nacionalne i regionalne vlasti, kreatore  politika i postojeća udrženja klastera za razmjenu  iskustava i najboljih praksi o politikama klastera,  te  kao prilika za buduću saradnju.

Cilj ovogodišnje konferencije je dati sveobuhvatnu sliku o evropskoj klaster šemi od početka do danas, fokusiranjući se na pokretačke snage u različitim zemljama, regionima koji su pokrenuli novi mrežni pristup u Evropi. Sa druge strane, događaj takođe ima za cilj da identifikuje “buduće pogodnosti mreže” na osnovu prethodnog iskustva i da pronađe ulogu ljudskog faktora u okviru uspješnih mreža.

Konferencija nudi glavna predavanja i paralelne sesije koji se fokusiraju na sljedeće teme:

  • Od prvih koraka do 2017 – Zašto smo počeli?
  • Pogodnosti budućih mreža – uloga ljudskog faktora
  • Klasteri i perspektive MSP-a nakon 2020. godine, posebno u zemljama V4
  • Od klastera do saradnje između klastera i prave poslovne interakcije
  • Uloga klastera u S3 i I 4.0
  • Faktor „SHE“

Više informacija na http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1055