Javni poziv poslovnim subjektima

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” (u daljem tekstu PREDA), u okviru projekta “Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta” objavljuje:

JAVNI POZIV

poslovnim subjektima zainteresovanim za učešće u organizaciji programa osposobljavanja nezaposlenih lica za zanimanja i radna mjesta u oblastima drvoprerade, metaloprerade, sektoru tekstila/kože/obuće, poljoprivrede i informacionih tehnologija.

Programi osposobljavanja će se izvoditi u partnerstvu poslovnih subjekata i JU Mašinska škola Prijedor i JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske. Ulogu poslovnih subjekata u realizaciji programa osposobljavanja će biti organizacija praktične nastave (obuke), koja će se izvoditi uz korištenje sopstvenog prostora, opreme i kadrova, kao i nadoknadu troškova u skladu sa mogućnostima budžeta projekta. Poslovni subjekti će biti uključeni u stalni proces koordinacije sa školama.

Zainteresovani poslovni subjekti  (osim subjekata aktivnih u oblasti informacionih tehnologija) , moraju biti registrovani sa sjedištem u Prijedoru, kao i da raspolažu kapacitetima neophodnim za izvođenje praktične nastave, u skladu sa zahtjevima zvaničnih programa osposobljavanja.

Program osposobljavanja nezaposlenih lica će se izvoditi za sljedeća zanimanja i radna mjesta:

  • u drvopreradi/industriji namještaja: CNC operater, tapetar, lakirer i stolar;
  • u metalopreradi/mašinskoj industriji: CNC operater, CNC programer, metalostrugar, zavarivač MIG-MAG postupkom, zavarivač TIG postupkom, bravar;
  • u sektoru tekstil/koža/obuća: šivač, izrada gornjih dijelova obuće, modelar obuće, konstruktor i modelar muške i ženske konfekcije;
  • u poljoprivredi: plastenička proizvodnja povrća, proizvođač rasada povrća i cvijeća, pekar, pčelar, voćar.

U oblasti informacionih tehnologija, zainteresovani poslovni subjekti se pozivaju da predlože ona zanimanja i radna mjesta za čiju organizaciju praktične obuke raspolažu odgovarajućim kadrovima i za kojim postoji evidentan potencijal za zapošljavanje.

Formular za prijavu na Javni poziv za informacione tehnologije možete preuzeti  ovdje, a za prerađivačku industriju ovdje.

Pored formulara dostupni su i Zvanični programi osposobljavanja:

Popunjen formular za prijavu je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na mail office@preda.rs.ba ili u štampanom obliku (lično ili poštom) zapakovano u koverti sa naznakom “Prijava na Javni pozivza projekat Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta”, u prostorije Agencije PREDA na adresi Aleja kozarskog odreda bb, 79 101 Prijedor.

Rok za dostavljanje prijave na Javni poziv je 16.01.2018. godine.

Po prijemu prijava, uz podršku lokalnog partnerstva, lokalni poslovni subjekti (osim subjekata iz oblasti informacionih tehnologija) će se uključiti u formalne procese obrazovanja odraslih u saradnji sa lokalnim organizatorima, u svojstvu organizatora praktične nastave, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske. U sljedećoj fazi projekta, a na osnovu podataka o kapacitetima, projektovanom zapošljavanju i kriterija koje će definisati Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora, realizovaće se minimalno 8 različitih programa osposobljavanja za 186 lica, pri čemu će minimalno 40 lica biti zaposleno i podržano projektom.

Projektni tim Agencije PREDA je na raspolaganju za tehničku podršku u popunjavanju i podnošenju prijave na Javni poziv – kontakt osobe Bojana Babić i Branislav Vujasin (tel. 052/241-601 ili email bojana.babic@preda.rs.ba i branislav.vujasin@preda.rs.ba).

Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavca možete pogledati ovdje.

Projekat “Konkurentna znanja i vještina za održiva radna mjesta” se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koje finansira Evropska Unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvog grada Prijedora “PREDA-PD” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinskom školom Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Klasterom “DRVO-PD” i “Edna Metalworking” d. o. o. Ukupna projektovana vrijednost projekta je 459.479,23 KM, od čega će 372.532,81 KM finansirati Evropska Unija, dok će učešće lokalnih partnera iznositi 86.946,42 KM