Javni poziv za besplatne obuke iz gaming-a, multimedije i digitalnog marketinga

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”  u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ , u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska i Podgorice, organizuje obuke iz oblasti gaming-a, multimedije i digitalnog marketinga.

Obuke će se održavati u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, u periodu od juna do septembra 2021. godine, zavisno od oblasti.

Predavači na obukama će biti renomirani stručnjaci iz pomenutih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji će polaznicima pružiti odlične pretpostavke za dalje usavršavanje i profesionalno djelovanje.

Obuke će se sastojati iz teorijskog dijela i praktičnog rada. Više informacija o pojedinačnim obukama dato je u nastavku teksta.

Obuka iz GAMING-a

Opis: Program obuke u području gaminga, tj. razvoja videoigara sastoji se iz dva modula: izrada grafike i programiranje. Tokom trajanja ove edukacije polaznici će steći znanja iz sljedećih oblasti: izrada grafike u području razvoja videoigara; učenje rada u programu otvorenog koda i besplatnoj 3D grafičkoj aplikaciji; programiranje u području razvoja videoigara; učenje rada u programu za razvoj igara za računar, pametne telefone i računarsku grafiku; savladavanje osnova izrade videoigre i dizajn razina za izradu 3D videoigara; rad na višeplatformskoj tehnologiji i drugo.

Trajanje: Mjesec odvijanja obuke je juni 2021. Godine. Ukupno trajanje ove obuke je 80 časova koje će biti organizovano tokom 10 radnih dana.

Obuka iz MULTIMEDIJE

Opis: Program obuke iz digitalne multimedije sastoji se iz šest modula: vektorska grafika, rasterska grafika, digitalna fotografija, video produkcija, obrada zvuka i kompjuterska animacija. Cilj ove obuke je da polaznici steknu širu sliku o digitalnoj multimediji i nauče kako rješavati komplikovane multimedijalne zadatke koji se pred njih postavljaju, kombinujući različite tehnike i softverske tehnologije.

Trajanje: Mjeseci odvijanja obuke su juli i avgust 2021. Godine. Ukupno trajanje ove obuke je 70 časova, koje će biti organizovano tokom 9 radnih dana. Pored praktičnog rada na časovima, predviđen je i samostalan rad od kuće.

Obuka iz DIGITALNOG MARKETINGA

Opis: Program obuke iz digitalnog marketinga obuhvata obrađivanje sljedećih tema: Digitalni marketing kao sredstvo unaprjeđenja biznisa; Upotreba društvenih mreža za male i srednje biznise; Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, sajtovima, publikacijama i slično; te SEO optimizacija.

Trajanje: Mjesec odvijanja obuke je septembar 2021. Godine. Ukupno trajanje ove obuke je 70 časova, koje će biti organizovano tokom 7 radnih dana i seta online konsultacija/mentoringa.

Obuke su primarno namijenjene:

  • Mladim nezaposlenim sa područja grada Prijedora;
  • Svima onima koji žele brzo pokrenuti samostalni Freelance biznis, bilo kod nas ili putem interneta na globalnom nivou;
  • Svima onima koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati;
  • Svim ostalim zainteresovanim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz navedenih oblasti u cilju (samo)zapošljavanja.

Prednost prilikom izbora polaznika imaju nezaposlena lica i mladi ljudi koji se namjeravaju profesionalno baviti jednom od ponuđenih oblasti. Takođe, značajnu ulogu pri odabiru polaznika odigraće motivaciono pismo i prethodno iskustvo kandidata u navedenim oblastima. Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju.

Tačan raspored održavanja časova, kao i vrijeme trajanja časova biće određeni naknadno, o čemu će odabrani polaznici biti blagovremeno obaviješteni. Svi časovi će se izvoditi u terminima između 08:00 – 16:00h.

Prijaviti se možete ovdje .

Prijave su otvorene do 28.05.2021. godine, do 12:00h.

Za dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu info@prijedorhub.com .

Obuke se izvode u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, koji provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu