Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje investiranja

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo javni poziv za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava koja će korisnik koristiti za sufinansiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije poslovnih objekata, nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, opreme i alata i investicije uz obavezu zapošljavanja određenog broja povratnika.

Pravo na dodjelu sredstava imaju pravna i fizička lica u većinskom vlasništvu državljana BiH. Pravo učešćaa imaju pravna lica koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno pet (5) zaposlenika, i koja će zaposliti najmanje (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, odnosno preduzetnici koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno tri (3) zaposlenika, i koji će zaposliti najmanje tri (3) nova zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu Programa. Pravo apliciranja imaju i pravna lica i preduzetnici iz dijaspore, koji će zaposliti određen broj povratnika.

Aplicirati mogu poslovni subjekti koji imaju registrovano sjedište ili poslovnu jedinicu na području entiteta Republika Srpska: Banja Luka, Kostajnica/Bosanska Kostajnica, Kozarska Dubica/Bosanska Dubica, Gradiška/Bosanska Gradiška, Novi Grad/Bosanski Novi, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Han Pijesak, Foča, Novo Goražde, Sokolac, Rogatica, Rudo, Višegrad, Nevesinje, Gacko, Srebrenica, Bratunac, Milići, Osmaci, Vlasenica, Ugljevik, Lopare, Bijeljina, Zvornik, Pelagićevo, Brod/Bosanski Brod, Šamac/Bosanski Šamac, Modriča, Vukosavlje, Derventa i Doboj.

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za:

– izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;

– nabavku osnovnih sredstava;

– nabavku opreme i alata;

– ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupne vrijednosti investicije.

PRIJAVNI OBRAZAC, može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Ministarstva.

 Rok za prijavljivanje je tri (3) sedmice od dana objavljivanja (datum objave 08.03.2017. godine).

 Sve prijave dostaviti poštom ili lično u zapečaćenoj koverti na adresu:

Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Alipašina 41, 71000 Sarajevo

“Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika”

(na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)