Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP. Podsticajna sredstva su namjenjena privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima), koji posluju u okviru oblasti unutar područja prerađivačke industrije ili dokažu poslovnu aktivnost i prihode u okviru djelatnosti prerađivačke industrije, za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa, čime se jača konkurentnost MSP, i kreiraju nova radna mjesta.

Podsticajna sredstva se dodjeljuju kao bespovratna sredstva za sufinansiranje-finansiranje projekata, po principu refundacije sredstava.

Iznos podsticajnih sredstava koji može biti odobren u okviru dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP iz Budžeta Grada Prijedora, ne može biti veći od 20.000,00 KM (maksimalni iznos granta). Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 65% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika (učešće u visini minimalno 35% ukupne vrijednosti projekta). Ukupna nabavna vrijednost proizvodnih novih mašina, opreme i/ili alata koju podnosioc prijave kupuje kroz program podsticaja ne može biti veća od 150.000 KM.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi do 25.09.2020. godine, u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Projekat dodjele podsticajnih sredstava se realizuje iz sredstava Grada Prijedora, a u okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Sve potrebne informacije i relevantnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima: