Javni poziv za izbor korisnika/ca za podizanje zasada jagode

U saradnji sa Gradskom upravom Prijedor, UNDP Projekat Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma je raspisao Javni poziv za pomoć zainteresovanim korisnicima/cama u podizanju zasada jagode na površini do 3,000metara kvadratnih za koju je osiguran otkup i tržište. Kroz projekat korisnici/ce će od strane UNDP-a i Grada Prijedor dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, a što uključuje sredstva za prihranu, sredstva za zaštitu, foliju i sistem za navodnjavanje. UNDP će također snositi troškove analize zemljišta i vode. UNDP će u saradnji sa otkupljivačem obezbijediti sadni materijal za korisnike/ce čiju će nabavnu cijenu korisnici/ce otplaćivati otkupljivaču u periodu od tri godine u tri jednake rate. Tokom čitavog procesa i trajanja projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca.

Čitav dokument Javnog poziva možete pronaći na zvaničnoj strani grada Prijedora www.prijedorgrad.org, odnosno na sledećem linku