Javni poziv za prijavu srednjih škola

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD” u okviru projekta „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-InnoSchool” objavljuje:

2. Javni poziv za prijavu srednjih škola za učešće u pilot program primjene inovativnog sistema učenja iz oblasti preduzetništva i socijalnih inovacija.

Pilot program se realizuje u okviru projekta “Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-InnoSchool” a koji implementira Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske (Odobrenje Ministarstva prosvjete i kulture RS za realizaciju projekta – Prilog br.3).

Više informacija o inovativnom sistemu učenja možete pronaći u Prilogu br. 2. kao i Prijavni obrazac (Prilog br.1) za prijavu učešća Vaše škole.

Takođe Vam dostavljamo i Ishode učenja po modulima (Priručnik br.1) uz napomenu da su moguća manja odstupanja od navedenog imajući u vidu da se edukativni program (inovativni sistem učenja) nalazi u finalnoj fazi razvoja.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na mail: kristina.topic@preda.rs.ba ili na broj telefona 052/241-601. Kontakt osoba Kristina Topić, tehnički asistent na projektu “InnoSchool”.

Javni poziv je otvoren od 01.02.2020. godine do 30.04.2020. godine do 15 i 30 časova.