Javni poziv za realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2015. godini

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2015. godini za fizička lica, preduzetnike i pravna lica koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji grada Prijedora;
 2. koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva;
 3. koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaje i
 4. koji ispune uslove ovog Programa.

Maksimalni iznos podsticaja za tekuću godinu iznosi: za fizička lica 2.000,00 KM I za preduzetnike i/ili pravna lica 4.000,00 KM.

 • Pravo na podsticajna sredstva za muzne krave ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji proizvode mlijeko, a posjeduju najmanje 8 (osam) muznih krava, rođenih/oteljenih u periodu od 01.01.2004.godine do 31.12.2013.godine.

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica100,00 KM za 1 muzno grlo, iza preduzetnike i pravna lica200,00 KM za 1muzno grlo.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 • Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj steonih junica ostvaruju poljoprivredni proizvođači, koji kupe ili uzgoje, minimalno 2 (dva) ženska grla u toku godine, a koja su rođena/oteljena nakon 01.01.2014.godine.

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica100,00 KM za 1 grlo, i za preduzetnike i pravna lica200,00 KM za 1 grlo.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 • Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju tovne junadi ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji utove i prodaju najmanje 4 (četiri) grla u toku godine.

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica100,00 KM za 1 tovno grlo, iza preduzetnike i pravna lica200,00 KM za 1tovno grlo.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 

 • Pravonapodsticajna sredstva u oblasti ovčarstva ostvaruju poljoprivredni proizvođači za uzgoj ovaca, pod uslovom da osnovno stado broji najmanje 50 (pedeset) grla ovaca.

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica5,00 KM za 1 ovcu,i za preduzetnike i pravna lica10,00KM za 1 ovcu.

Rokzapodnošenje prijava je 30.10.2015.godine.

 • Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj rasplodnih kvalitetno priplodnih krmača i nazimica, čije osnovno stado čini najmanje 5 grla umatičenih krmača i nazimica (zajedno).

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica 50,00 KM za 1 rasplodnu krmaču/nazimicu, i za preduzetnike i pravna lica 100,00 KMza 1 rasplodnu krmaču/nazimicu.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 • Pravo na podsticajna sredstva za tov svinja imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom i prodajom najmanje 50 (pedeset) tovljenika godišnje.

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica 25,00 KM za 1 tovnu svinju,iza preduzetnike i pravna lica50,00 KM   za 1 tovnu svinju.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 • Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju brojlera ostvaruju proizvođači koji utove najmanje 2.000 brojlera u turnusu u vlastitom ili iznajmljenom objektu.

Podsticajna sredstva iznose: za fizička lica0,20 KM po jednom brojleru, i za preduzetnike i pravna lica0,40 KM po jednom brojleru.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 

 • Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici, članovi udruženja, koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava.

Podsticajna sredstva iznose 2,00 KM za jednu košnicu/društvo.

Rok za podnošenje prijava je 30.07.2015. godine.

 • Pravo na podsticajna sredstva za proizvedene i prodate gljive ostvaruju poljoprivredni proizvođači,koji u tekućoj godini organizuju proizvodnju od najmanje 500 kilograma gljiva, radi dalje prodaje otkupljivačima.

Podsticajna sredstva iznose 5%, od vrijednosti ukupnog novčanog iznosa iporučenog proizvoda.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 • Za proizvodnju povrća na otvorenom polju, podsticajna sredstva ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji ostvare proizvodnju jedne povrtlarske kulture na minimalnoj površini od:
 • 0,5 ha – za plasman na lokalniom tržištu ili
 • 0,1 ha – za plasman za poznatog prerađivača/organizovanu proizvodnju i otkup povrća.

Podsticajna sredstva iznose: za fizička lica75,00 KM za 0,1 ha površine;iza preduzetnike i pravna lica150,00 KM za 0,1 ha površine;

Rok za podnošenje prijava je 31.08.2015. godine.

 

 • Pravo na podsticajna sredstva ostvaruju poljoprivredni proizvođači za proizvedenu merkantilnu pšenicu, koju predaju registrovanom otkupljivaču.

Podsticajna sredstva iznose: za fizička lica 0,10 KM za 1 kg predane pšenice, i za preduzetnike i pravna lica 0,20 KM za 1 kg predane pšenice.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine.

 • Podsticanje proizvodnje u postojećim, intenzivnim zasadima voća, po ha površine

Podsticajna sredstva za sve podnosioce prijava iznose:

 • za zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća 300,00 KM/ha i
 • za zasade jagodičastog voća,vinove loze, aronije i borovnice 100,00 KM/dunumu.

Rok za podnošenje prijava je 30.09.2015. godine.

 • Sufinansiranje nabavke sadnog materijala jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća

Rok za podnošenje prijava je 31.08.2015. godine.

 

 • Nabavka ili izgradnja novih plastenika istaklenika

Pravo na podsticajna sredstva za nabavku ili izgradnju novih plastenika i staklenika, u kojima je zasnovana proizvodnja, imaju poljoprivredni proizvođači koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za nabavku ili izgradnju istih, minimalne površine od 200 m².

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica 2,00KM za m2 novoizgrađenog plastenikaili staklenika; i za preduzetnike i pravna lica4,00 KM za m2 novoizgrađenog plastenika ili staklenika.

Rok za podnošenje prijava je 30.10.2015. godine

 • Kontinuirana plastenička i staklenička proizvodnja

Podsticajna sredstva ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji imaju zasnovanu, kontinuiranu, proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru, na minimalnoj površini od 300 m².

Podsticajna sredstva iznose: za fizička lica 1,00 KM za m2 plastenika ili staklenika; i za preduzetnike i pravna lica 2,00 KM za m2 plastenika ili staklenika.

Rok za podnošenje prijava je 31.09.2015. godine.

 • Obnova poljoprivredne mehanizacije

Pravo na isplatu podsticaja ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji u toku 2015. godine kupe nove poljoprivredne mašine i priključke. Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije odobravaju se za sve vrste poljoprivrednih mašina i priključnih oruđa.

Podsticajna sredstva iznose:za fizička lica10% od vrijednosti kupljene mašine ili priključnog oruđa; i za preduzetnike i pravna lica20% od vrijednosti kupljene mašineili priključnog oruđa.

Više informacija o raspisanim javnim pozivima možete pronaći OVDJE

Izvor: www.prijedorgrad.org