Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuka, osposobljavanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija

Obavještavamo zainteresovana pravna i fizička lica sa područja Grada Prijedora da je na snazi Javni poziv za korišćenje sredstava po Projektu podrške mrežama socijalne zaštite i zapošljavanju, objavljen od strane JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Vladi Republike Srpske je odobren kredit Svjetske banke (IDA) broj: 4704-0 BA u iznosu od 6.000.000,00 US$ za Projekat podrške mrežama socijalne zaštite i zapošljavanju. Kroz navedeni projekat, dio sredstava u iznosu od 4.400.000,00 US$ se planira usmjeriti na implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada, i to:

– sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca,

– sufinansiranje samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede i malog biznisa,

– sufinansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije prema programima za obrazovanje odraslih, obuka za rad na sezonskim poslovima kao i osposobljavanje za vještine koje će nezaposlenom licu omogućiti bolju poziciju na tržištu rada,

– sufinansiranje poboljšanja mobilnosti radne snage i

– sufinansiranje javnih radova.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.06.2013. godine, a sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja Prijedora, Kozarske Dubice, Novog Grada, Kostajnice, Oštre Luke i Krupe na Uni, više informacija o ovom projektu mogu dobiti u prijedorskoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Kontakt broj telefona je: 052/214-522

PREUZMI JAVNI POZIV