Kako digitalizacija i Living Labs mogu doprinijeti suočavanju s krizom Covid-19 u sektoru kulturnih i kreativnih industrija

Kriza koronavirusa se jako negativno odrazila na kulturni i kreativni sektor zbog naglog i masovnog gubitka prilika za prihod i pristupa finansijama. Kulturni i kreativni sektori su fragmentirani, i stavljen je ogroman teret na mala i mikro preduzeća i frilensere. Ipak, kriza COVID-19 dovela je i do novih  prilika za kulturni i kreativni sektor.

Informacione i komunikacijske tehnologije dovele su do revolucije u mnogim aspektima kulturnog sektora za vrijeme krize Covid-19, ubrzavajući njihovu primjenu, kreirajući izazove i mogućnosti na digitalnom nivou koji su povezani s komunikacijom, digitalnom kulturom, povećanom interaktivnošću između učesnika i novim umjetničkim i kreativnim formatima. Inovacije i digitalna tehnologija su pomogle ublažiti uticaj COVID-19 na pojedince, preduzeća i vlade. Nova era zasnovana na digitalizaciji stvara nove mogućnosti. Digitalizacija mijenja način na koji radimo, učimo, kupujemo i komuniciramo i na ovu “novu normalnost” moramo biti spremni. Ipak, blagodati tehnologije nisu jednako raspoređene.

Dio negativnog uticaja i nedostatka odgovora kulturnih industrija i umjetnosti, kao i javnih tijela, posljedica je činjenice da još uvijek nisu shvaćeni ključni aspekti digitalnog konteksta. Digitalni kontekst znači i pristup i proširenje. Podrazumijeva smanjenje fizičke udaljenosti koja može biti prepreka i omogućava pojedincima da dođu u kontakt s proizvodima, agentima ili drugim pojedincima na načine koji ranije nisu bili mogući. Digitalno okruženje omogućava umnožavanje veza i / ili njihovo ojačavanje. Važno je razumjeti da digitalno (virtualno) okruženje predstavlja proširenje, a ne zamjenu tradicionalnog (fizičkog) društvenog okruženja.

Pored toga, postoji digitalna podjela koja ga čini nepristupačnim medijem za manjinske sektore stanovništva, ali podjednako važnim za poslovne prilike. Stoga za inovacije je dug put i postoje mnoga neistražena područja.

Saznajte kako digitalizacija i Living Labs igraju ključnu ulogu u kreativnosti u novom dokumentu smjernica i preporuka donešenih od strane društvene i kreativne zajednice ovdje.

Cijela serija ovih dokumenata društvene i kreativne zajednice  je dostupna ovdje.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.