Konferencija ,,Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan”

Predstavnici Agencije PREDA, zaduženi za pisanje i implementaciju projektnih prijedloga gđa Sanja Karanović i Boris Srdić učestvovali su na Konferenciji „Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan“ 14.09.2018. godine u Mostaru. Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija i organizacija značajnih u kreiranju programa podrške zemljama Zapadnog Balkana i kao i onih organizacija koje su se isprofilisale dobre u korištenju EU i drugih fondova. Cilj konferencije je bio upoznati prisutne sa aktuelnim programima podrške, kao i napraviti „demistifikaciju“  samog koncepta EU programa koji su dostupni BiH građanima.

Gđa Sanja Karanović učestvovala je na panelu na kome su se predstavljale pozitivne prakse razvojnih agencija , stručnog naziva „Kako povećati broj i kvalitet prijavljenih projekata na EU programima“.