KONFERENCIJA „Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnosti privlačenja investicija“

Više od stotinu predstavnika lokalnih zajednica, državnih organa i institucija, kompanija, razvojnih agencija, organizacija civilnog društva i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije imali su priliku da u okviru konferencije „Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnosti privlačenja investicija” razmjene iskustva i dobre prakse iz oblasti  lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

Konferencija je održana u Prijedoru od 19-21. februara, a tematski je bila posvećena promociji međuopštinske saradnje prilikom planiranja i sprovođenja investicione politike, te potencijalnih razvojnih projekata i inicijativa koje će biti pokrenute u bliskoj budućnosti. Učesnici su istakli važnost efikasnog sistema stručnog obrazovanja i njegove bliske veze sa lokalnom poslovnom zajednicom kao i to da su investicione politike jedan od prioriteta za oblast međuopštinske saradnje sa značajnim potencijalom za poboljšanje performansi lokalne ekonomije.

Konferencija je završna aktivnost projekta “Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja – MOS-LER ” koju kofinansira  Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Projekat sprovodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, u saradnji sa partnerskim zajednicama – Prijedorom, Kozarskom Dubicom i Gradiškom.  Cilj projekta “Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomkog razvoja MOS-LER” je razvoj i primjena zajedničkih politika i instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja i podrške MSP na području Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške. Ukupna vrijednost projekta je 177,257.60 KM od kojih 141,583.10 KM finansira Evropska unija. Projektom se promoviše dobar primjer međuopštinske saradnje usmjerene na instrumente lokalnog ekonomskog razvoja, koji može biti primjenljiv i u drugim lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine