KONFERENCIJA: MODELI ZA TRANSFER TEHNOLOGIJA

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  organizuje dvodnevnu tematsku konferenciju posvećenu modelima za transfer tehnologija i mogućnostima njegovog razvoja u RS/BiH. Manifestacija se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH i Grada Prijedora,  a namjenjena je predstavnicima: visokoškolskih ustanova, instituta, privrede, poslovnih udruženja/klastera, privrednih komora, udruženja inovatora i ostalim zainteresovanim pojedincima.

Prvi dan (26.11.2015. godine, četvrtak) manifestacije odvijaće se u Poslovnom centru u Prijedoru, u prostorijama Agencije „PREDA-PD“ , i u potpunosti će biti posvećen navedenoj grupi subjekata aktivnih na području prijedorske regije. Predstaviće se aktivnosti i planovi Univerziteta u Banjoj Luci u vezi sa razvojem sistema za transfer tehnologije, kao i iskustva i prakse iz EU zemalja (Hrvatska, Slovenija). Posebna pažnja će biti posvećena mogućnostima uspostavljanja lokalnog centra za pružanje i razvoj usluga vezanih za proces transfera tehnologije, u saradnji sa lokalnom upravom, Univerzitetom u Banjoj Luci i lokalnim zainteresovanim subjektima.

Drugi dan (27.11.2015. godine, petak) manifestacije odvijaće se na Univerzitetu u Banjoj Luci (svečana sala na II spratu zgrade rektorata), uz učešće predstavnika institucija i organizacija aktivnih na polju transfera tehnologije iz Sjeverne Irske (University of Ulster, Belfast), Slovenije (NCP SMEs Slovenia) i Hrvatske (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO). Pored predavača iz inostranstva učesnici će imati priliku da čuju mišljenja i iskustva profesora sa Univerziteta u Banjoj Luci, kao i planove ove ustanove na polju razvoja i uspostavljanja domaćeg modela za transfera tehnologija.