KONKURS: Testiranje potencijalnih polaznika za obuku „IZRADA MOBILNIH APLIKACIJA-a -ANDROID

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa firmamom „ IT TESLA SOLUTIONS “ iz Australije kroz projekat Kreativni centar za programiranje i dizajn, organizuje probno testiranje potencijalnih polaznika obuka za „IZRADA MOBILNIH APLIKACIJA-a -ANDROID “

Obuka ima za cilj da polaznici savladaju napredne koncepte programiranja za Android platformu, upoznaju se se sa okruženjem za izradu aplikacija, kao i sa alatkama za razvoj, testiranje i distribuciju aplikacija. Kurs Android programiranja namenjen je prvenstveno polaznicima koji već imaju određeno programersko iskustvo I poznaju koncepte objektno-orjentisanog programiranja.

Program obuka se realizuje u saradnji sa projektom Partnerstvo za inovacije – PI koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Education Development Center, Inc. Projekat Partnerstvo za inovacije je usmjeren na rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi u BiH s IKT vještinama i izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz IKT sektora, kao i mala i srednja preduzeća iz drugih sektora koji se snažno oslanjanjaju na informaciono-komunikacijske tehnologije.

Na osnovu broja i kvaliteta prijava uradiće se detaljan program obuka i izabrati polaznici. Organizatori zadržavaju pravo da se obuka ne izvede zbog nemogućnosti sastavljanja grupe polaznika koji ispunjavaju potrebne kriterijume.

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti za testiranje popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA . Testiranje će se obaviti u saradnji sa firmom „ IT TESLA SOLUTIONS “

U slučaju da se ostvare svi zahtevani uslovi od strane donatora, obuka će se organizovati u realnom okruženju, na konkretnim zadacima. Polaznici obuka će biti mentorisani od strane radnika firme „ IT TESLA SOLUTIONS“. Tokom mentorisanja radiće na realnim projektnim zadacima.

Popunjenje prijave slati na e-mail adresu kreativnicentar@preda.rs.ba

Za sve informacije i pitanja, obratite se u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb, kontakt osoba Zoran Dimitrijević ili na telefon+387 52 24 16 00 .

Rok za prijavu je 23.08.2016. godine.