KONKURS ZA ODABIR UČESNIKA OBUKE “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” PRIJEDOR

Udruženje Program Prijedor iz Trenta i Agencija lokalne demokratije Prijedor (ALD) objavljuju konkurs za odabir kandidata za učešće u obuci na temu “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNOG SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” u Prijedoru – Republika Srpska – Bosna i Hercegovina.

PERIOD REALIZACIJE OBUKE: 18. april 2017. – 6. maj 2017.

MJESTO REALIZACIJE: Prijedor (RS/BiH) od 18. aprila do 22. aprila 2017. godine

                                                    Trento (Italija) od 2. maja do 6. maja 2017. godine

MAKSIMALAN BROJ UČESNIKA: 16

LOKACIJA: Dio obuke realizovaće se u Prijedoru u prostoru Agencije lokalne demokratije, Grada Prijedora ili drugih institucija ili organizacija koje će biti naknadno definisane, dok će se drugi dio obuke realizovati u prostorijama Autonomne Pokrajine Trento (Italija).

SADRŽAJ OBUKE:

 • Proces razvoja baziran na lokalnim resursima
 • Participativni pristup području
 • Metodologija koja se koristi u participativnom planiranju

 1. a) Akteri i područje
  a1) Identifikacija aktera
  a2) Ključni akteri
 2. b) Pejzaž
  b1) Vizuelna analiza
  b2) Ručne mape i participativna kartografija
  b3) Agro-ekološko mapiranje
 3. c) Rekonstrukcija istorije područja
  c1) Intervjui
  c2) Sagledavanje informacija iz tri ugla
  c3) Analiza dokumentacije
 4. d) Agrarni sistemi
  d1) Osnovni sistemi proizvodnje
  d2) Osnovni sistemi u poljoprivredi
 5. e) Socio-ekonomska analiza       e1) Socio-ekonomske procjene
 • Pogodnosti i potencijali za razvoj područja
 • Elementi “Land evaluation” sistema
 • Zajedničko informisanje aktera područja i širenje novih aspekata
 • Priprema analize stanja područja
 • Organizovanje interesnih grupa područja
 • Poznavanje modela udruživanja

Napomena: Tokom dijela obuke u Trentinu, pored predavačkog dijela, biće organizovani i obilasci, sastanci i radionice koje se odnose na praktična iskustva u teritorijalnom planiranju u Trentinu.

LOGISTIČKA PODRŠKA ZA PUTOVANJE U TRENTINO (ITALIJA): Udruženje Program Prijedor snosi troškove putovanja, smještaja i hrane učesnika u danima obuke u Trentinu.

OSNOVNI USLOVI ZA ODABIR KANDIDATA:

Minimum završena srednja škola iz oblasti društvenih nauka, ekonomije, poljoprivrede idr, da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, spreman za rad u grupi i širenje dobrih međuljudskih odnosa, da je uzrasta između 18 i 40 godina i da poznaje područje Prijedora.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI: koji se služe engleskim jezikom, koji su ranije upoznati sa temama participativnog lokalnog razvoja ili su učestvovali u projektima međunarodne ili međukulturalne saradnje, te kandidati koji su ranije učestvovali u aktivnostima koje je provodilo Udruženje Program Prijedor u Prijedoru. Takođe, prilikom odabira kandidata uzimaće se u obzir i njihova mobilnost odnosno posjedovanje automobila, motora ili bicikla, ali isto neće biti nužna stavka.

PRILIKOM ODABIRA KANDIDATA VODIĆE SE RAČUNA O: rodnoj ravnopravnosti, kao i o mogućnosti učešća svih kandidata, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje ili njihov socijalni status.

 

PRIJAVA NA KONKURS: Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem elektronske pošte na ispod naznačenu e-mail adresu u ispod navedenom roku. Prijava treba da sadrži:

 • CV (biografija) maksimalne dužine dvije stranice, po mogućnosti jedan primjerak iste i na engleskom jeziku
 • Fotokopija važeće lične karte
 • Motivaciono pismo (maksimalna dužina 1 stranica)

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA: 4. mart 2017. godine

Prijavu sa biografijom, fotokopijom lične karte i motivacionim pismom dostaviti u Agenciju lokalne demokratije putem e-mail adrese ldaprijedor@aldaintranet.org sa naznakom “Prijava na konkurs”. Za sve dodatne informacije obratiti se u kancelariju Agencije lokalne demokratije, adresa: Oslobodilaca Prijedora 6 (Zgrada Fonda zdravstvenog osiguranja) ili na telefon 052/241-100 i 241-101.

U Prijedoru, 24. februara 2017. godine