KONKURS za testiranje potencijalnih polaznika za obuku „SISTEM ADMINISTRATOR“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa firmama „ELPIN Prijedor“ i „AlfaNet Informatika Prijedor“ u sklopu aktivnosti Kreativnog centra, organizuje probno testiranje potencijalnih polaznika obuka za „SISTEM ADMINISTRATOR-a“

Program obuka se realizuje u saradnji sa projektom Partnerstvo za inovacije – PI koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Education Development Center, Inc. Projekat Partnerstvo za inovacije je usmjeren na rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi u BiH s IKT vještinama i izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz IKT sektora, kao i mala i srednja preduzeća iz drugih sektora koji se snažno oslanjanjaju na informaciono-komunikacijske tehnologije.

Na osnovu broja i kvaliteta prijava uradiće se detaljan program obuka i izabrati polaznici.

 

Obuka će sadržati sledeće komponente :

HARDWARE

SOFTWARE

NETWORK

·         RAČUNARI

·         PRINTERI, KOPIRI, SKENERI, FAX

·         ADMINISTRACIJA

U SERVISU

·         TERENSKI RAD

MONTAŽA

·       Microsoft Windows klijentski OS Win XP, Win Vista, Win 7

·         Microsoft Office

·         Microsoft Windows Server 2008

·         OSTALO

·         Uvod

·       Fizički sloj

·       Sloj veze podataka

·       Podsloj za upravljanje pristupom medijumima

·       Mrežni sloj

·       Transparentni sloj

·       Sloj aplikacija

·       Bezbjednost na mreži

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći OVDJE ili ličnom prijavom u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, adresa Aleja Kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor.

U slučaju da se ostvare svi zahtjevani uslovi od strane donatora, obuka će se organizovati u realnom okruženju, na konkretnim zadacima i opremi koja se koristi u svakodnevnom radu sistem administratora. Nakon realizacije polaznici će imati priliku zaposlenja u firmama koje su kroz anketiranje iskazale potrebu za kadrom.

 

Popunjenje prijave slati na e-mail adresu sasa.karalic@preda.rs.ba , fax +387 52 24 16 01.

 

Testiranje potencijalnih polaznika na osnovu popunjene prijave i razgovora radiće izabrana Komisija.

Za sve informacije i pitanja, obratite se u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb, kontakt osoba Sasa Karalić ili na telefon+387 52 24 16 00 ili na e-mail sasa.karalic@preda.rs.ba.

 

Rok za prijavu je 19.11.2014. godine.

Mišo Reljić

Direktor