Kroz H2020 MSP Instrument finansiraće se 155 preduzeća u prvoj fazi

prvom talasu dodjele bespovratnih sredstava iz Instrumenta za MSP-a finansirat će se 155 malih i srednjih  preduzeća. Evropska komisija objavila je prve rezultate svojeg novog Instrumenta za MSP-a u vrijednosti od 3 milijarde eura koji je pokrenut u okviru programa HORIZON  2020. kojim se inovativnim malim preduzećima pomaže da svoje ideje realizuju i stave na tržište. Ukupno će svaki od 155 MSP-ova iz 21 zemlje (države članice EU-a ili zemlje povezane s programom HORIZON 2020.) primiti po 50 000 eura za finansiranje studija izvodljivosti  za razvoj svojih inovacionih strategija. Uz to je MSP-a na raspolaganju do tri dana poslovnog treninga.

U prvom krugu posebno su bila  uspješna MSP-a  iz Španije čijih je 39 prijedloga odabrano, a odmah iza njih slijede MSP-a iz UK-a i Italije. Ukupno se za prva bespovratna sredstva prijavilo 2 666 preduzeća. Uspješni podnosioci prijava službeno će biti obaviješteni u avgustu. Nakon toga će Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME), koja upravlja programom, javno objaviti njihove nazive.

Evropska povjerenica za istraživanje, inovacije i nauku Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Odaziv na novi Instrument za MSP-a  je ohrabrujući. Očito je da postoji potražnja za tu vrstu podrške. Nadam se da će se mnogi od tih finansiranih poslovnih planova razviti u prave proizvode i usluge koji će našoj ekonomiji donijeti rast i radna mjesta. Potrebno je da prvaci inovacija nastave napredovati!”

Instrument za MSP-a ključan je element finansiranja malih preduzeća koji je dostupan u okviru programa HORIZON  2020. U vrijednosti od oko 3 milijarde eura tokom sedam godina, instrument nudi brza i jednostavna bespovratna sredstva za studije izvodljivosti poslovnih inovacija (1. faza) i demonstracijske projekte (2. faza). Preduzeća koja predstave ideje koje su dovoljno razvijene da bi se u njih ulagalo mogu dobiti i savjetovanje o poslovnom razvoju te ostale usluge podrške (3. faza).
EU iz Instrumenta za MSP-a želi finansirati najinovativnija mala preduzeća koja imaju velik potencijal za rast. Postupak prijave jednostavan je, ali samo se najbolji projekti mogu finansirati. Prihvatljive teme navedene su u radnom programu HORIZON 2020.  „inovacijama u MSP-ovima”.

Prijave se mogu predati bilo kad, ali se ocjenjuju četiri puta svake godine. Današnji rezultati odnose se na prijave koje su zaprimljene za bespovratna sredstava iz prve faze do prvog krajnjeg roka 18. juna 2014. Sljedeći krajnji rokovi za ocjenjivanje su 24. septembar 2014. za prvu fazu i 9. oktobra za drugu fazu.
Oko 645 projekata (u okviru 1. i 2. faze) trebalo bi se finansirati 2014., a u 2015. do 670.