“Kultura i kreativnost u svijetu nakon Covid-19 i dostizanje ciljeva agende održivog razvoja” – smjernice i preporuke od strane društvene i kreativne zajednice

Kulturni i kreativni sektori su važni za obezbjeđivanje kontinuiranog razvoja društava. Kriza uzrokovana korona virusom se jako odrazila na kulturni i kreativni sektor i uzrokovala veliki pad prihoda. Frilenseri, mala i mikro preduzeća iz ovog sektora su među onima koji najviše pogođeni.

Međutim, nove mogućnosti se otvaraju i za ove sektore, povezane sa brzom eskalacijom digitalnog pristupa, presudnom ulogom kulture u promociji socijalne kohezije i psihološkog blagostanja, u postizanju ciljeva Agende Ujedinjenih nacija 2030 i doprinosa evropskom Green Deal-u.

Danas je više nego ikad značaj kulture i kreativnosti za društvo jasan. Kulturni aspekti (aktivno učešće u kulturnom životu, razvoj individualnih i kolektivnih kulturnih sloboda, zaštita materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa  i zaštita i promocija različitih kulturnih izraza) centralne su komponente ljudskog razvoja koji imaju  pozitivane efekte i u drugim oblastima održivog razvoja.

Saznajte kako kulturni i kreativni sektor mogu doprinijeti postizanju ciljeva Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine u novom dokumentu smjernica i preporuka  donesenih od strane društvene i kreativne zajednice ovdje.

Cijela serija ovih dokumenata društvene i kreativne zajednice je dostupna ovdje.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.