Ministarstvo nauke i tehnologije RS raspisalo pet konkursa

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo je danas pet konkursa za programe Ministarstva nauke i tehnologije, a u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12).

NAUKA:

 

– Konkurs za sufinansiranje programa obezbjeđivanja i održavanja opreme i prostora za naučnoistraživački rad u 2013 godini (U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije RS za 2013. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 100.000,00 KM – Konkurs otvoren do 30.05.2013. godine)

– Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku u 2013. godini (150.000,00 KM – Konkurs otvoren do 31.10.2013. godine)

– Konkurs za sufinansiranje naučno-stručnih skupova u 2013. godini (220.000,00 KM – Konkurs otvoren do 31.10.2013. godine)

– Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u 2013. godini (160.000,00 KM – Konkurs otvoren do 15.06.2013. godine)

 

TEHNOLOGIJA:

 

Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj (U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije  ukupan iznos sredstava finansijske podrške inovatorstva u Republici Srpskoj za I i II kvartal 2013. godine iznosi 38.000,00 KM – Konkurs otvoren do 18.03.2013. godine)

Konkurse i obrasce za konkurse možete pogledati i preuzeti ovdje.

 

izvor: www.vladars.net