Na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor započela Preduzetnička akademija

U prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor započela je Preduzetnička akademija, koju organizuju Udruženja ACED Banja Luka i Svjetionik iz Prijedora, u saradnji sa Visokom školom za ekonomiju i informatiku Prijedor i Agencijom za lokalni ekonomski razvoj PREDA, u okviru projekta Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja koji finansira Evropska unija. Akademija je organizovana u 7 modula, od kojih će svaki trajati 2 x 4 časa (ukupno 56 časova. Polaznici Akademije su studenti Visokih škola i Univerziteta prijedorske regije, učenici srednjih škola i lica iz zajednice koja imaju namjeru da pokrenu vlastiti biznis. Polaznici koji nakon završenog kursa pokrenu vlastiti posao, biće podržani u početnim koracima u saradnji sa Agencijom za lokalni ekonomski razvoj PREDA.

Kroz ove aktivnosti treba da se ohrabre mladi ljudi da sami sebi obezbijede posao. Polaznici obuke treba da razviju svoje preduzetničke kompetencije kao što su sistematično planiranje preduzetničkih aktivnosti, kreativnost i inoviranje, upravljanje informacijama, marketing i komunikacije, liderske vještine, vođenje saradnika i timova, rješavanje konflikata, upravljanje finansijama, itd. Tokom obuke potrebno je unaprijediti kapacitete učesnika za bavljenje preduzetništvom, kroz pripremu poslovnih planova baziranih na poslovnoj ideji koja uključuje aspekte socijalnog preduzetništva / društveno odgovornog poslovanja, kao i njihovo razumijevanje osnovnih menadžerskih funkcija (planiranje, organizacija, upravljanje ljudskim resursima, liderstvo i kontrola).

Obuka je interaktivna i izrazito praktično orijentisana. Predavači imaju praktično preduzetničko iskustvo, kao i iskustvo u pružanju konsultantskih usluga preduzetnicima i preduzećima.

Na ovaj način se želi pomoći studentima, učenicima završnih razreda srednjih škola i nezaposlenim mladim osobama da steknu potebna znanja i vještine za pokretanje vlastitog biznisa. Kako bi se pomoglo preduzetnicima koji prvi put pokreću vlastiti posao, planira se i otvaranje Centra za podršku preduzetnicima.