Ne propustite 24. i 25. novembra drugi po redu virtuelni Inovacijski kamp u okviru projekta “SOCIAL AND CREATIVE”

U sklopu projekta „Podrška razvoju socijalnog preduzetništva i kreativne industrije – SOCIAL & CREATIVE“ , u čijoj implementaciji učestvuje Agencija “PREDA-PD” organizuje se drugi po redu inovacijski kamp  koji je dio niza od 3 virtualna događaja koji se bave specifičnim temama na kojima radi zajednica kreativaca i društvenih inovatora Mediterana: otvorene inovacije za društvo (27. maja 2021.), industrijska transformacija (24. novembar 2021) i održivi razvoj (mart 2022). Događaj će se održati putem zoom platforme.

Kamp je otvoren za sve koji su zainteresovani za ovu tematiku, a posebno za kreatore politike, državne službenike, mala i srednja preduzeća preduzeća, start up-e, stručnjake iz ovog područja, predstavnike PanoraMED-a, modularne projekte S&C i učesnike horizontalnog projekta S&C.

Prvi dan događaja započinje jutarnjom konferencijom 24. Novembara od 10:00 do 13:00 bez ograničenja za učesnike. Događaj je na engleskom uz simultani prevod na italijanski.

Zahvaljujući angažovanju vodećih stručnjaka i razmeni iskustava uspešnih slučajeva industrijske transformacije i CCI-a pokušaće se identifikovati  najznačajniji izazovi sa kojima se kulturne i kreativne industrije moraju suočiti i  kako povezati svoj potencijal sa starim i novim tržištima.

Online sesija fokus radnih grupa je podeljena na dve poludnevne radionice koje su povezane (24. novembar, 14.30 – 17.30; 25. novembar, 10.00 – 13.00. One su zamišljene kao dinamične i participativne radionice na kojima se nastoji  razumjeti potencijal prenosivosti metodologija, alata i usluga dizajniranih i razvijenih u prošlim modularnim projektima za veći uticaj i izvodljivost da se prilagode i implementiraju na drugim mestima. Moguće je  izabrati jednu od 4 teme: Strategije internacionalizacije za pristup novim tržištima SI i CCI (projekat Chebec); Unapređivanje i ponovno osposobljavanje za nove mogućnosti zapošljavanja u društvenim i kreativnim sektorima na promenljivom tržištu rada (+Resilient projekat); Inovativno grupisanje za međusektorsku dinamiku sektora SI i CCI (Smath projekat) i Inovacije zasnovane na kreativnosti koje pokreću industrijsku transformaciju (CreativeWear projekat).

Registracijom  na linku  se može odabrati opcija pristupa samo konferenciji ili konferenciji i jednoj od radnih grupa.

Više informacija za događaj i govornike na  facebook  i veb stranici društvene i kreativne  zajednice .

 

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.