Newsletter#4 u okviru projekta FORESDA

Agencija za ekonomski razvojgrada Prijedora „PREDA-PD“ kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPAzemalja implementira projekat FORESDA – Podrška inovacijama ikonkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. ProjekatFORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa(Danube Transnational Programme).

Industrije bazirane na šumarstvu/drvopreradi imaju potencijal da postanu motor razvoja održive i konkurentne privredu u dunavskoj regiji. Ali nažalost, industrije ove regije pate od značajnih razlika, niskog nivoa internacionalizacije, nedostatka međusobne saradnje, niskog potencijala za inovacije i slično. Zbog toga je projekat FORESDA osmišljen tako da podrži transformaciju tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu/drvopreradi

U okviru projekta je objavljen četvrti newsletter koji sadrži zanimljive informacije o događajima i vijestima vezanim za FORESDA projekt, ali i važnim vijestima o politikama i inovativnim projektima vezanim za djelatnosti vezane za šume.

Newsletter možete pronaći na sljedećim linkovima :

Web stranica: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/3215

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6476028739779203072

Twitter: https://twitter.com/foresda_eu_dtp/status/1070263113247686663

FB: https://www.facebook.com/foresda