Novi EU projekat Agencije PREDA- IPA Adria FOOTOURING

Agenciji za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD, u sklopu konzorcijuma koga sačinjavaju organizacije iz Italije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i  Albanije odobren  je projekat ADRIA FOOTOURING. Projekat se finansira u okviru IPA Adriatic prekograničnog programa saradnje na jadranskom području.
Projekat Adria FOOTOURING ima za cilj  povećavanje  inovativnih kapaciteta tradicionalnih  sektora poput  hrane i turizma  jačanjem inovativnog okruženja za postojeća i novo nastala mala i srednja preduzeća  u mapiranim područjima. U prvom delu projekat vršiće se istraživanje potreba interesnih grupa u oblasti hrane i turizma na osnovu kojih će se formirati set treninga, studijskih poseta i mentorskih aktivnosti prvenstveno u cilju jačanja ICT ( informaciono komunikacijskih tehnologija) kapaciteta malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma.
Vrednost projekta je 2,112,435.00 eura u trajanju od 34 meseca. Vrednost granta Agencije PREDA je 140.000 eura. Sufinasiranje projekta Agencija PREDA je ostvarila kroz plate zaposlenih na projektu, a u okviru projekta biće otvorena jedno  radno mesta u toku trajanja projekta.
U periodu od 12-14.12. predstavnici Agencije PREDA Zoran Dimitrijević i Ana Mrđa prisustvovali su kick off sastanku konzorcijuma  u Peskari, Italija. Cilj sastanka  imao koordinaciju konzorcijuma i izrada akcionog plana realizacije aktivnosti.