Novi projekat Agencije PREDA-PD : Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – Creative@CBC

„Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije“ (Development of Cross—border Cooperation Network of Creative industry – „Creative@CBC“) je naziv novog projekta Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora . Projekat je posvećen saradnji tradicionalnih industrijskih sektora sa sektorima baziranim na kreativnoj industriji i informacionim tehnologijama. Kako bi se iskoristio potencijal, koji postoji u ovom segmentu, na ciljanim lokacijama (Prijedor, Sisak, Podgorica) će se razviti instrumenti podrške – Kreativni centri (Creative HUBs) i omogućiti razvoj novih biznisa, baziranih na novim tehnologijama i integraciji u tradicionalne djelatnosti (drvoprerada, proizvodnja namještaja, metaloprerada, tekstilna industrija, itd.).

Pored aktivnosti koje će biti posvećene razvoju infrastrukture i opremanju kreativnih centara sa uređajima novih tehnologija, značajna pažnja će biti posvećena:

  • Analizama ciljanih sektora i identifikaciji potencijala za razvoj biznisa,
  • Organizaciji intenzivnih programa obuka iz oblasti gejming industrije, web dizajna i multimedija,
  • Umrežavanju lokalnih kapaciteta sa sličnim subjektima na evropskom nivou,
  • Razvoju i realizaciji novih programa podrške razvoju preduzetništva.

CREATIVE©CBC će se realizovati u naredna 24 mjeseca u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom „SIMORA“ iz Siska i Asocijacijom za demokratski prosperitet „ZID“ iz Podgorice. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR. EU finansira projekat kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE u iznosu od 85% od ukupne vrijednosti.