Novi sadržaji u avantura parku na Mrakovici

Projekat „FEEL KOZARA” jača atribute Nacionalnog parka “Kozara” kako bi se razvio u turističku atrakciju na otvorenom. Sa ciljem unaprjeđenja postojećih sadržaja za turizam na otvorenom, započele su pripreme na dogradnji avantura parka.

Radnici NP “Kozara” započeli su mapiranje i obelježavanje stabala na kojima će se postavljati dodatne platforme i prepreke.

Kroz projekat je planirana  nadogradnja dva dodatna nivoa avantura parka namijenjena djeci od 7 do 12 godina i odraslima koji žele da “osjete” ekskluzivno iskustvo i autentičnost doživljaja savladavanja prepreka. Nakon proširenja kapaciteta avantura parka, NP “Kozara” će se svrstati među top destinacije u Evropi koje mogu ponuditi ovakvu vrstu sadržaja sa aspekta dužine staza i zahtjevnosti prelaska.

Jačanje avanturističkih sadržaja kroz projekat „FEEL KOZARA” podržala je Evropska unija kroz bespovratni grant od nešto više od 180.000 eura u sklopu projekta EU4Business. Sve aktivnosti koje se provode imaju za cilj da omoguće krajnjim korisnicima poboljšanje poslovnih rezultata, kao što su  : mikro, mala i srednja preduzeća, turoperateri,turističke agencije, lokalni ponuđači usluga posluživanja i prodaje – hrane i pića, hoteli, sportski klubovi i udruženja.

EU4Business jača kapacitet Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat zajednički sprovode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.