Djelatnost

 • Ekonomski razvoj grada Prijedora kroz realizaciju Strategije ekonomskog razvoja grada Prijedora,
 • Uspostavljanje i razvoj partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora,
 • Izgradnja jakog i uspješnog privatnog sektora malih i srednjih preduzeća ,
 • Promocija poslovnih, trgovinskih, investicionih, komercijalnih i drugih ekonomskih odnosa unutar grada i regije,
 • Promocija i prezentovanje privrednih potencijala i ponude grada Prijedora i povećanje i podrška uspješnosti i integriteta u poslovnoj okolini grada u cilju privlačenja domaćih i stranih donatora i investitora,
 • Pružanje pomoći realizaciji direktnih domaćih i inostranih ulaganja u privredu,
 • Organizovanje, prikupljanje i obrada pravnih i drugih informacija koje su od interesa za privredne subjekte,
 • Podrška ekonomskim i reformskim inicijativama unutar regije,
 • Analiziranje položaja i razvoja privrede, te podsticanje ulaganja u privredne aktivnosti, kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta na području lokalne zajednice, promociju preduzetništva i inovatorske djelatnosti, uvođenja novih proizvoda, stručne i konsalting usluge i sl,
 • Podrška i provođenje podsticajnih mjera za stvaranje većeg broja MSP i preduzetništva, organizovanjem poslovnih inkubatora, tehnoloških parkova i centara za razvoj i poslovnih udruženja,
 • Infrastrukturna podrška, industrija, zanatstvo, zašita životne sredine i energetska efikasnost, turizam i ruralni razvoj i sl.), Koordinacija aktivnosti na planu obezbjeđivanja i korišćenja sredstava za finansiranje programa, projekata i poduhvata malih i srednjih preduzeća, u cilju zapošljavanja ljudi, profitabilnosti preduzeća i ekonomskog jačanja lokalne zajednice, pristup informacijama i resursima potrebnim za uspješno poslovanje, sistem tržišnih informacija,
 • Davanje podrške i učešće u programima za povećanje zapošljavanja, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, treninge i savjetovanja, edukaciju i profesionalno usavršavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja,
 • Davanje podrške privrednim subjektima u njihovoj inovatorskoj djelatnosti i pružanje podrške u osvajanju novih tehnologija i pronalazaka,
 • Davanje podrške za učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i specijalizovanim izložbama u zemlji i inostranstvu, izradu promotivnog materijala,
 • Uspostavljanje koordinirane saradnje sa lokalnom upravom, Vladom, poslovnim bankama i drugim institucijama direktno ili preko preko različitih oblika interesnog udruživanja, saveza i dr.,
 • Saradnja sa drugim  domaćim i međunarodnim agencijama, asocijacijama, savezima agencija, konzorcijima, fondacijama i svima koji imaju iste ili slične ciljeve i interese,
 • Uspostavljanje informativne mreže, praćenje i servisiranje, dokumentovanje aktuelnih i budućih programa – državnih i međunarodnih, kao i priprema lokalnih aktera za učešće u razvoju grada,
 • Obezbjeđivanje pravnih, tehničkih, tehnoloških i ekonomskih izvora koji će pomoći opštini da dostigne Evropske standarde, potpomaganje kooperacije i ekonomskih integracija sa susjednim opštinama, a sve u cilju približavanja Evropskim integracijama,
 • Praćenje, analiziranje i izvještavanje Osnivača o rezultatima podsticajnih mjera,
 • Obavljanje i drugih poslova u vezi s podsticanjem privrednog razvoja u skladu sa Zakonom, Statutom ili zahtijevom Osnivača.

Za sva pitanja i komentare stojimo Vam na raspolaganju