O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTENJE: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”  dana 30.6.2021. godine objavljuje Odluku o dijelimičnom usvajanju žalbe br. IN 105/21 od 28.06.2021. godine u skladu sa  članom 78. i 87. Zakona o upravnom postupku BiH (“Sl. Glasnik BiH, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09,41/13 I 53/16) jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće. Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu tablu organa koji vodi postupak.

Odluka o žalbi

Zapisnik o ponovljenom pregledu ponuda