O centru

Centar svoje osnovne ciljeve ispunjava povezivanjem relevantnih subjekata regije Prijedor u cilju razvoja inovativnosti.

Centar radi na uvećanju inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća jačanjem svijesti o inovativnosti, razvijanjem znanja i vještina, pružanjem ekspertiza i podrške u izradi biznis planova, razvojnih projekata kao i procjenom vrijednosti i ukupnih potencijala u regiji Prijedor.

Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

 • Promocija inovativnosti;
 • Edukacija;
 • Istraživanje i analiza stanja grada Prijedora;
 • Povezivanje sa relevantnim institucijama u oblasti nauke, istraživanja i lokalnog ekonomskog razvoja u regiji Prijedor;
 • Praćenje malih i srednjih preduzeća i izrada njihovih profila;
 • Podrška inovativnim start-up preduzećima;
 • Razvoj kreativne industrije;
 • Virtuelni inkubator u sektorima hrane i turizma;
 • Povezivanje MSP u klastere;
 • Inkubacija u saradnji sa Preduzetničkim inkubatorom Prijedor;
 • Priprema prijedloga projekata;
 • Podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija;
 • Povezivanje i pomoć pri transferu znanja između Univerziteta i privrede.